در گزارش فست فود باز مطرح شد؛ بهداشت بوفه مدارس چگونه نظارت می شود، تقسیم بندی بوفه ها

فست فود باز: رئیس اداره بهداشت موادغذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در مورد تشدید نظارت های بهداشتی بر بوفه مدارس و مراکز آموزشی کشور، توضیحاتی ارائه داد.
سید رضا غلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به نحوه کنترل بهداشتی و بازرسی از بوفه مدارس و مراکز آموزشی اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای ابلاغی که به معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور داشته ایم، نظارت های بهداشتی بر مدارس و مراکز آموزشی، پیش از شروع سال تحصیلی آغاز می شود. وی با اشاره به هماهنگی وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی برای نظارت بهداشتی بر بوفه مدارس، اضافه کرد: امسال، بوفه برمبنای نوع خوراکی ها و مواد غذایی که دارند، تقسیم بندی شده اند. بطوریکه چهار دسته بوفه، برای نظارت های بهداشتی، تعریف شده است. غلامی افزود: دسته اول، بوفه هایی هستند که فقط مواد غذایی بسته بندی شده دارای مجوز را عرضه می کنند. یعنی این مواد غذایی، نیاز به نگهداری در شرایط ویژه مثل یخچال را ندارند. البته این قبیل بوفه مدارس، بیشتر شامل مناطق محروم و دوردست کشور و مدارسی که زیر ۱۰۰ نفر دانش آموز دارند. وی ادامه داد: دسته دوم بوفه مدارس، علاوه بر اینکه مواد غذایی دسته اول را دارند، می توانند از مواد غذایی استفاده کننده که نیاز به نگهداری در یخچال دارد. مثل شیر پاستوریزه و…، که باید داخل یخچال باشد. غلامی، به دسته سوم بوفه مدارس اشاره نمود و اظهار داشت: دسته سوم بوفه مدارس، علاوه بر داشتن مواد غذایی بوفه های نوع اول و دوم، غذاهای آماده می آورند که احتیاج به گرم نگه داشتن هستند. مثل عدسی و لوبیا، که لازم است حتما تجهیزات گرم کننده را داشته باشند. وی افزود: بوفه نوع چهارم که همان سلف سرویس ها و آشپزخانه های پخت غذا هستند که شامل مراکز آموزشی و دانشگاه ها می شود. رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درباب روند نظارت بر فعالیت بوفه های مدارس، اظهار داشت: ما، نظارت را بر چند فصل فعالیتی تقسیم بندی کرده ایم. نخست، بهداشت فردی مسئول بوفه است. اولویت کار در بوفه مدرسه، کارت بهداشت و همین طور پوشیدن لباس فرم است. غلامی اضافه کرد: فصل دوم نظارت های ما، بهداشت محیط بوفه مدرسه است. جمع آوری زباله و پوساند و همچنین، نظافت قفسه های بوفه، از مواردی است که باید رعایت شود. وی، فصل سوم نظارت های بهداشتی را نحوه صحیح نگهداری مواد غذایی در بوفه دانست و اظهار داشت: بوفه ای که غذایی را فرآوری می کند، باید نحوه نگهداری آنرا که شامل دمای لازم برای سالم ماندن این قبیل مواد غذایی است، رعایت کرده و تجهیزات لازم را داشته باشد. غلامی در ادامه به نحوه بازرسی های نیروهای بهداشتی از بوفه ها اشاره نمود و اضافه کرد: نیروهای بهداشتی به تجهیزات پرتابل و دماسنج لیزری و نفوذی مجهز هستند. آنچه مسلم است، به شکلی برنامه ریزی شده که با عنایت به نیروهای بهداشتی هر شهر و برمبنای جمعیت و تعداد مراکز آموزشی و مدارس، حداقل فصلی یکبار بازرسی و نظارت داشته باشند. وی اظهار داشت: در روستاها و شهرهای کوچک، با همکاری بهورزان، گاها این نظارت ها به ماهی دو بار برسد. غلامی اضافه کرد: علاوه بر این بازرسی ها، چنانچه از طرف اولیا و مربیان و خانواده ها، از نحوه بهداشت بوفه مدرسه شکایت داشته باشند، ما سرکشی خواهیم کرد. ضمن اینکه بوسیله تماس با سامانه ۱۹۰ نیز، این بازرسی ها و نظارت ها صورت می گیرد.

منبع: