یکسان سازی رویه ها و کاهش سلایق در ارائه خدمات هدف سازمان بیمه سلامت

به گزارش فست فود باز مدیرکل دفترحقوقی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: یکسان سازی رویه ها و کاهش سلایق در بخش ارائه خدمات بیمه ای، از اهداف مهم سازمان بیمه سلامت است و انجام امور به صورت الکترونیک به منظور افزایش شفافیت و سطح کیفی خدمات هم در اولویت این سازمان قرار دارد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، سید عبدالرحیم ترابی با اشاره به اینکه اصل پرداخت به اندازه توان و برداشت به اندازه نیاز، در نظام بیمه ای باید بیشتر مورد توجه باشد، اظهار داشت: گسترش کمی و کیفی خدمات بیمه ای، از تکالیف مهم حاکمیت و حقوق مردم به حساب می آید.
وی ادامه داد: مجموعه دستگاه های در رابطه با نظام سلامت، باید با تعامل و همکاری با هم به اجرای درست این تکلیف عمل کنند و پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی مردم باشند، بیمه بعنوان یک صنعت پشتیبان برای صیانت از حقوق جامعه و به خصوص در مواقع بحران، هنوز جایگاه لازم را ندارد.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۶۳ هزار نفر از جمعیت استان مرکزی، تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند. پارسال بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان برای عرضه خدمات به بیمه شدگان هزینه شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، ترابی اظهار داشت: طرح نسخه نویسی الکترونیک با هدف مدیریت هزینه ها و مصرف بهینه دارو به صورت پایلوت در شهر خمین اجرا شده که امیدواریم تا آخر سال در دیگر شهرهای استان هم اجرا شود.