موفقیت پژوهشگران کشور در بومی سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل

فست فود باز: مدیرگروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بومی سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل در این دانشگاه آگاهی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر کیارش قزوینی با اشاره به اینکه باکتری ها غالبا در محیط زندگی ما به فراوانی حضور دارند، اظهار نمود: این باکتری ها در ایجاد عفونت های مختلف نقش دارند و بوسیله آب، مواد غذایی، هوا و دیگر عناصر محیطی می توانند به بدن افراد وارد شوند و عفونت ایجاد کنند.
دانشیار باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه تشخیص و افتراق مایکوباکتریوم های غیر سلی (NTM) به کمک تست های بیوشیمیایی، اغلب زمان بر و پرزحمت بوده و تفسیر نتایج آن نیز چالش برانگیز است، اشاره کرد: به همین جهت، روش های مولکولی مختلفی برای این منظور طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته اند که از میان آنها روشی بر اساس هیبریدیزاسیون معکوس یک ژن مشترک مایکروباکتریومی با پروب های اختصاصی هر گونه، بر روی نواری از نیتروسلولز، موسوم به تکنیک LIPA از سایر روش های معتبرتر است.
عضو مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه کیت تجاری این تکنیک، بااینکه تأیید اداره غذا و داروی امریکا را دارد؛ اما بسیار گران است و برای هر بیمار ۱۰۰ دلار امریکا هزینه دارد، تصریح کردت: خوشبختانه در مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برای نخستین بار در کشور، مبادرت به بومی سازی این تکنیک شد.
دکتر قزوینی اظهار نمود: اگر گونه باکتری که بیمار به آن آلوده شده، به دقت تشخیص داده نشود، ممکنست سیر درمان بیماری از مسیر صحیح فاصله بگیرد و علاوه بر اینکه داروهای زیادی مورد مصرف بیمار قرار بگیرد، تأثیر درمانی نیز در بیمار دیده نشود.
وی اظهار داشت: به همین جهت، تشخیص دقیق گونه باکتری، از اهمیت خاصی برخوردارست و از طرفی، اشتباه در تشخیص بیماری، ممکنست درمان نامناسب و در نهایت، شکست درمان را به دنبال داشته باشد.
مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار نمود: بیمارانی که به جهت یک بیماری زمینه ای گرفتار ضعف سیستم ایمنی شده اند، بیشتر در معرض این عفونت ها قرار دارند و در صورت ابتلا، درمان بیماری زمینه ای نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و کار درمان بسیار دشوار خواهد شد.
دانشیار باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمادگی پذیرش بیماران شناسایی شده اولیه را دارد، اظهار داشت: مناسب ترین نمونه جهت ارسال به آزمایشگاه گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در مرکز درمانی قائم، باکتری مشکوک به NTM است و در صورت ارسال نمونه بالینی و یا ارجاع مستقیم بیمار است.

منبع: