تحقیق جدید نشان می دهد؛ مصرف ماهی باعث افزایش قدرت باروری می گردد

فست فود باز: نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است افزودن غذاهای دریایی به رژیم غذایی می تواند به افزایش قوه باروری افراد کمک نماید.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، این مطالعه رابطه علّی و معلولی مصرف ماهی با افزایش قوه باروری را اثبات نمی کند، اما نشان داده است زوجینی که ماهی بیشتری در طول هفته مصرف می کردند احتمال حاملگی شان در طول مطالعه بیشتر بود.
«اودری گاسکینز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: «نتایج مطالعه ما نشان داده است غذای دریایی می تواند دارای فواید زیادی در زمینه باروری همچون کوتاه تر شدن مدت زمان باردارشدن شود.»
در این مطالعه، محققان وضعیت ۵۰۰ زوج را به مدت یک سال تحت نظر داشتند. تمامی شرکت کنندگان قصد حاملگی داشتند. تمامی زوجین میزان مصرف غذای دریایی شان را هم گزارش کرده بودند.
نتایج نشان داد ۹۲ درصد زوجینی که بیش از دو بار در هفته غذای دریایی می خوردند تا آخر مطالعه آبستن شده بودند، حال آنکه ۷۹ درصد زوجینی که غذای دریایی کمتر مصرف می کردند تا آخر مطالعه آبستن شده بودند.
این مطالعه مبین این مطلب است که مصرف غذای دریایی می تواند بر کیفیت اسپرم، تخمک گذاری یا کیفیت جنین تاثیر گذارد.
گاسکینز در ادامه می افزاید: «نتایج ما تاکید دارد که نه تنها رژیم غذایی زن، بلکه رژیم غذایی مرد هم در زمان حاملگی اهمیت دارد و برای افزایش قدرت باروری، هر یک از زوجین باید ماهی و غذای دریایی را در رژیم غذایی خود بگنجانند.»
ماهی سرشار از پروتئین و سایر مواد مغذی ای است که برای زنان آبستن و زنانی که قصد حاملگی دارند مفید است.