سخنگوی سازمان غذا و دارو؛ سازمان غذا و دارو فقط بر سلامت فرآورده های گوشتی نظارت می کند

فست فود باز: سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در بحث فرآورده های گوشتی درجه بندی کیفیت نداریم و سازمان غذا و دارو فقط در بحث ایمنی و سلامت آنها نظارت می کند.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، کیانوش جهانپور، در مورد محل تولید و تهیه فرآورده های گوشتی، اضافه کرد: در این زمینه استانداردهایی وجود دارد. همینطور سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد در این حوزه نظارت می کنند و برندهای مختلفی با پروانه بهداشتی سازمان غذا و دارو در سطح کشور فعالیت می نمایند. سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره چگونگی شناسایی مکان های غیراستاندارد تهیه و تولید فرآورده های گوشتی، تصریح کرد: به منظور به حداقل رساندن مکان های غیر استاندارد تهیه و تولید سوسیس و کالباس، این مکان ها توسط بازرسین سازمان غذا و دارو، عوامل انتظامی و قضائی و گزارشات مردمی شناسایی می شوند و اقدامات قانونی لازم برای پلمپ آن مکان ها انجام می گردد. جهانپور اضافه کرد: اگر واحد صنفی درگیر این مورد باشد، معاونت بهداشت وزارت بهداشت و مراکز بهداشت شهرستان ها بر آن نظارت می کنند و اگر در مورد کارخانه ها و صنایع باشد، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد این نظارت ها را انجام می دهند و در صورت تخلف، برخورد قانونی و قضائی با آنها صورت می گیرد. وی اظهار داشت: امیدواریم مکان های غیر استانداردی که تابحال شناسایی نشده اند با بازرسی های بیشتر و گزارشات مردمی شناسایی و اقدامات قانونی برای آنها صورت گیرد. سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه در مورد درجه بندی کیفیت فرآورده های گوشتی، خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو در بحث فرآورده های گوشتی درجه بندی کیفیت ندارد و این سازمان فقط در بحث ایمنی و سلامت آنها نظارت می کند، چراکه بخشی از مبحث کیفیت به مردم و بازار بازمی گردد. جهانپور با اشاره به اینکه برندهای متعددی در این زمینه وجود دارد، تصریح کرد: شرکت های تولیدکننده فرآورده های گوشتی حائز شرایط ایمنی، پروانه فعالیت دریافت می کنند. علاوه بر این، مبحث شرکت هایی که در زمینه خوراکی و آشامیدنی ها برتری دارند نیز، هر ساله در مراسمی، نشان ایمنی و سلامت به آنها اعطا می گردد و این اقدام می تواند به شکلی بعضی از این برندها را به مردم معرفی نماید.