رییس اداره زئونوز وزارت بهداشت مطرح کرد ۶۰ درصد بیماری های عفونی بین انسان و حیوان مشترکند

فست فود باز: رییس اداره بیماری های مشترک بین انسان و حیوان وزارت بهداشت اظهار داشت: بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان طیف گسترده ای از بیماری ها را شامل می شود؛ به صورتی که بالغ بر ۶۰ درصد بیماری های عفونی هم در گروه بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان قرار دارند.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر حسین عرفانی اظهار داشت: گروهی از این بیماری ها در زمان های نه چندان دور باعث وحشت جامعه به همراه تلفات قابل توجه در انسان می شده که نمونه آن طاعون است و خطر بازپدید شدن آن همیشه وجود دارد. گروهی دیگر از این بیماری ها به علت شدت مبتلا شدن در انسان باعث ناتوانی و از کارافتادگی قابل توجه می گردد که از آن جمله می توان تب مالت را نام برد که هم اکنون از معضلات بهداشتی، درمانی است.

وی اضافه کرد: گروهی دیگر تحت عنوان بیماری های نوپدید در دنیا مطرح هستند و بیش از ۷۵ درصد بیماری های نوپدید بیماری هایی هستند که از حیوانات به انسان منتقل می شوند که نه تنها بروز آن باعث مرگ و میر قابل توجه در انسان شده بلکه امکان تولید پاندمی توسط آنها مطرح است.

وی ادامه داد: گروهی دیگر هم علاوه بر مبتلا شدن در انسان باعث ضرر و زیان قابل توجه به علت مرگ و میر در د ام ها می شوند که از این گروه بیماری “سیاه زخم” و “تب دره ریفت” را می توان نام برد.

عرفانی بیان داشت: گروهی از بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان در کشورمان بومی است که از آن جمله می توان به سالک، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، هاری، تب مالت، سیاه زخم و لپتوسپیروز اشاره نمود.

رییس اداره بیماری های مشترک بین انسان و حیوان اظهار داشت: اصول کنترل این بیماری ها افزایش آگاهی جامعه در مورد محافظت در هنگام تماس با دام ها و حیوانات و مراقبت در مورد عدم گزش توسط بندپایان و همینطور ارتقای هماهنگی بین بخشی به منظور کنترل این عوامل در دام ها و حیوانات و کنترل ناقلین آنهاست.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت، وی اضافه کرد: در همین راستا با عنایت به اهمیت موضوع، در ۱۳ تیر ماه ۱۳۸۳ نخستین روز ملی زئونوز در کشور با مشارکت سایر ارگان ها و با هدف کنترل این بیماری ها مورد پیگیری قرار گرفت و بر مبنای آن همایش های استانی با هدف فوق هم برگزار گردید.

وی در انتها تصریح کرد: امید است با پیگیری های انجام شده در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و جلب مشارکت سایر ارگان ها شاهد کنترل این بیماری ها در کشور باشیم.