خزانه دار کل و ذی حساب جمعیت هلال احمر کشور: نگرش جمعیت هلال احمر به داروخانه ها، غیرانتفاعی است

فست فود باز: خزانه دار کل و ذی حساب جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: نگرش جمعیت هلال احمر به داروخانه ها، غیرانتفاعی است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، مهدی علیپور در همایش آموزشی و تخصصی فرآیندهای مالی مدیران و حسابداران داروخانه های هلال احمر کشور در مشهد اظهار نمود: نگاه جمعیت هلال احمر به داروخانه ها انتفاعی نیست بلکه درپی کمک به چرخه تامین نیاز داروهای حیاتی بیماران هستیم. طبق اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر، داروخانه ها همچون مراکز خدمت به مردم هستند که خیلی از مردم جمعیت هلال احمر را با داروخانه های آن می شناسند.

وی جمعیت هلال احمر را بعنوان معین دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تامین دارو و خدمت به بیماران دانست و افزود: همواره از همکاری این وزارتخانه در صدور مجوزهای قانونی و در تاسیس داروخانه ها و هم واردات دارو و تجهیزات پزشکی بهرمند بودیم. همینطور در حوزه خزانه داری، اداره کل حسابرسی به استناد قانون و اساسنامه جمعیت و آئین نامه مالی محاسباتی و معاملاتی، عهده دار وظیفه کنترل های مالی و نظارت های داخلی در جمعیت است.

خزانه دار کل و ذی حساب جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: داروخانه ها جزئی از جمعیت هلال احمر هستند که بررسی و ارزیابی فعالیت های مالی و رعایت قوانین وآئین نامه ها و تطبیق عملیات با استانداردها به منظور تقویت و بهبود روش های مالی جمعیت می بایست در آنها صورت گیرد.

علیپور وجود استانداردهای ارزیابی را برای نظارت و کنترل های داخلی ضروری خواند و اضافه کرد: فرآیند نظارت نباید سلیقه ای باشد بلکه برای حسابرسی تخصصی نیازمند شاخص و استانداردهایی هستیم و در این راستا چک لیست هایی تهیه و تدوین شده است.

وی تصریح کرد: صیانت از اموال و دارایی های داروخانه ها همواره همچون اهداف ما بوده تا قدرت نقدینگی داروخانه ها پایین نیاید. ازاین رو اجازه ندادیم از نقدینگی داروخانه ها در سایر امور جمعیت هلال احمر هزینه شود.

خزانه دار کل و ذی حساب جمعیت هلال احمر کشور درباره ارزیابی مقایسه ای استان ها اضافه کرد: داروخانه های هلال احمر در استان های البرز، اصفهان و خوزستان در سال ۹۵و استان های اصفهان، البرز و کرمان در سال ۹۶ به ترتیب بالاترین میزان فروش را در سطح کشور داشته اند ضمن اینکه رشد قابل ملاحظه ای در سایر استان ها هم در سال قبل مشاهده می گردد.
در بخش دیگری از این مراسم مجتبی احمدی، مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی اظهار نمود: داروخانه پیشانی خدمات جمعیت هلال احمراست که به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارد و تسهیل این خدمات به دردمندان سبب بالارفتن روحیه و تسکین آلام است. بطور قطع داروخانه جمعیت هلال احمر نشانه خدمت رسانی مستقیم مردم بخصوص به بیماران خاص است و باید تسکینی بر آلام آنان باشد.

وی ادامه داد: ارتقای سطح داروخانه ها در جمعیت هلال احمر، لزوم دارد و این تشریک مساعی در چنین همایشی سبب بهبود فرآیندها و نیل به شفافیت بیشتر است.

به گزارش جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی، مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه کارگاه ها و نظارت و حمایتی که در حسابرسی امور داروخانه ها وجود دارد نویدبخش ارتقای جایگاه داروخانه های هلال احمر در سراسر کشور است.