مدیرعامل سازمان انتقال خون اعلام کرد کاهش ۵ درصدی مصرف فرآورده های خونی در کشور با تعرفه گذاری

فست فود باز: مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت تعرفه گذاری خون و فرآورده های خونی در کشور، اظهار داشت: هم اکنون به جز خون کامل، سایر فرآورده های خونی ارزش گذاری شده اند.
دکتر علی اکبر پورفتح الله در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ارزش گذاری و تعرفه گذاری فرآورده های خونی در کشور، اظهار داشت: هم اکنون به جز خون کامل سایر فرآورده های خونی ارزش گذاری شده و بخشی از هزینه های آنها دریافت می گردد که این اتفاق نقش مهمی در مصرف خون در کشور داشته است؛ به طوریکه پس از تعرفه گذاری فرآورده های خونی شاهد کاهش پنج درصدی مصرف آنها در کشور بوده ایم. فکر می کنم ارزش گذاری خدمات مان بیش از این می تواند در منطقی سازی مصرف کمک نماید.
وی ادامه داد: متاسفانه بخش عمده درمان در مراکز دولتی انجام می گردد و در این مراکز هزینه ها احساس نمی شود؛ این درحالیست که ارزش گذاری خدمات در مراکز خصوصی بیشتر به چشم می آید و تاثیرگذاری اش هم محسوس است. ازاین رو اگر بتوانیم این بحث را در مراکز درمانی دولتی هم ساماندهی نماییم تا پزشکی که این فرآورده ها را تجویز می کند، هزینه های آن را احساس کند، منجر به منطقی شدن مصرف خون و فرآورده های خونی می گردد. این الگو، مدلی است که در خیلی از کشورها انجام شده و بسیار مهم می باشد.
پورفتح الله تصریح کرد: باید بدانیم که مصرف خون کامل، تنها برای خونریزی های تروما است و باید همیشه در دسترس باشد تا جان بیماران به خطر نیفتد. بر همین مبنا سازمان انتقال خون همواره این محصول را فراهم می آورد.