رییس داروخانه ۱۳ آبان اعلام کرد شناسایی نسخ جعلی داروهای خاص، علت کمبود موقتی داروهای شیمی درمانی

فست فود باز: رییس داروخانه ۱۳ آبان با اشاره به دلیل کمبود داروهای شیمی درمانی در این داروخانه، اظهار داشت: امکان دارد گاهی به دلیل بدهکاری نتوانیم این داروها را تامین نماییم، اما حداقل تاکنون کمبود این داروها موقتی بوده است.

دکتر محمدرضا روئینی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی خبرها در خصوص کمبود داروهای بیماران هموفیلی و داروهای شیمی درمانی، اظهار داشت: در زمینه داروی بیماران هموفیلی مشکل کمبود نداریم. اما این داروها چون کاملا مجانی هستند و داروهای گران قیمتی هم محسوب می شوند، گاهی اوقات از داخل به خارج از کشور قاچاق می شوند و یا از چرخه توزیع قانونی در کشور گرفته شده و به شبکه غیرقانونی توزیع وارد می گردد. بالاخره امکان دارد به ندرت ببینیم که بیماری به اندازه نیازش دارو می گیرد، اما همه این داروهای مورد نیازش را مصرف نمی کند و قسمتی از دارویش را به دیگران می دهد.

وی اضافه کرد: گاهی هم می بینیم که نسخ جعلی در این حوزه وارد مجموعه می گردد. البته در این زمینه وزارت بهداشت به جهت اینکه نسخه جعلی وارد سیستم نشوند، پرونده های بیماران خاص همچون بیماران هموفیلی را در اختیار دارد و ما هم در داروخانه باید نسخه به نسخه آنها را برای جلوگیری از این قضیه وارد سایت نماییم. ازاین رو مشخص است که چه پزشکی نسخه نوشته، چه کسی بیمار است و چه تعداد دارو دریافت کرده است. یکی از علل ازدحام در داروخانه ۱۳ آبان هم انجام همین فرآیندهای کنترلی است که وزارت بهداشت دستور داده به ازای هر نسخه اعمال نماییم تا توزیع دارو قابلیت ردیابی داشته باشد.

روئینی تصریح کرد: در عین حال در زمینه داروی بیماران هموفیلی کمبودی نداریم. البته شاید گاهی داروخانه ۱۳ آبان به علت حجم بدهی به تامین کنندگان، این داروها را نداشته باشد، اما مراکز دیگر آنها را دارند. البته هنوز هم در مجموعه داروخانه های وابسته به ۱۳ آبان کمبود جدی در داروهای بیماران هموفیلی پیش نیامده است.

وی درباره داروهای شیمی درمانی هم اظهار داشت: باید توجه کرد که اقلام داروهای شیمی درمانی بسیار متنوع و بسیار گران قیمت هستند. ازاین رو طبیعی است که گاهی به دلیل بدهکاری نتوانیم این داروها را تامین نماییم، اما حداقل تاکنون کمبود این داروها موقتی بوده است. بعنوان مثال امکان دارد داروخانه ۱۳ آبان این داروها را نداشته باشد، اما در جاهای دیگر داروی شیمی درمانی موجود بوده است که ما بیماران را به آنجا راهنمایی می نماییم.