تشکیل کانون سلامت محله ای زمینه ساز توسعه مشارکت ساختارمند مردمی

فست فود باز: معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تشکیل کانون سلامت محله ای زمینه توسعه مشارکت مردمی به صورت ساختارمند را فراهم می آورد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید بر مشارکت ساختارمند دارند و این امر مورد توجه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا دکتر سید محمدهادی ایازی در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی با اشاره به اینکه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی یک فرصت است تا مباحث در رابطه با سلامت در سطح ملی، استانی و شهرستانی مطرح و تصمیم سازی شود، تصویب تشکیل مجمع ملی سلامت، تصویب تشکیل مجمع سلامت استان ها و شهرستان، تشکیل مجامع محله ای و کانون سلامت محله ای را همچون مصوبات موثر این شورای عالی دانست.

ایازی یکی از کارکردهای اصلی کارگروه های سلامت و امنیت غذایی در استان ها را توسعه زمینه همکاری بین بخشی در حوزه سلامت دانست و اظهار داشت: مدیران نظام سلامت تنها در ۲۵ درصد حوزه سلامت اثربخش هستند و ۷۵ درصد دیگر مربوط به خارج از مدیریت نظام سلامت است و دیگر نهادها هم باید نقش خویش را ایفا کنند. بر همین مبنا سه هفته پیش تفاهمنامه ای بین وزارت بهداشت و وزارت خارجه در زمینه موضوعات مشترک منعقد شد. بر مبنای آن می توان از ظرفیت طبابت پزشکان خارج از کشور، تبادلات علمی با دانشجویان خارجی و… در این حوزه بهره برد و هر دستگاهی مسئولیت خویش را ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه باید وزارت کشور و استانداران اهتمام بیشتری در حوزه سلامت داشته باشند، اظهارکرد: لازم است برای کانون های سلامت محله ای مدل اجرایی تدوین و انتظارات کلیه دستگاه ها مطرح شود تا برپایه این مدل فعالیت کانون ها تعمیق شود و این مدل به دیگر نقاط کشور انتقال یابد.