وزیر بهداشت در گفت وگو با ایسنا: بیماران تالاسمی کمبود دارو ندارند

فست فود باز: وزیر بهداشت و درمان اظهار داشت: بیماران تالاسمی در کشور با کمبود دارو مواجه نبوده و مشکلی در دریافت داروها ندارند.
سیدحسن قاضی زاده در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که بیماران تالاسمی در دریافت دارو با مشکل مواجه هستند؟ اظهار نمود: بیماران تالاسمی هم اکنون در بحث دارویی دچار مشکل نبوده و بر مبنای روال گذشته آنرا دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه در بحث هزینه ها این بیماران طی ماه های گذشته با چالش رو به رو بودند، خاطرنشان کرد: با دریافت گزارش در خصوص بالا بودن هزینه ها و عدم توان دریافت دارو از جانب خانواده ها، با کمک وزارت بهداشت و هماهنگی با انجمن بیماران تالاسمی در جهت بهبود وضعیت آنها اقدام شد.
وزیر بهداشت و درمان با اشاره به اینکه داروهایی که از خارج از کشور برای بیماران تهیه می شد، برپایه روال گذشته به دست بیماران می رسد، تصریح کرد: با عنایت به بالا رفتن نرخ ارز مبلغ پراختی زیاد شده اما کمک ویژه ای را وزارت بهداشت برای این بیماران در نظر گرفت و با عنایت به گزارش های اعلام شده مشکل در این بخش هم حل شد.