انتظارات برآورده نشده از وزارت بهداشت در حوزه مدیریت پسماند

فست فود باز: مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدیریت پسماند پزشکی کشور- که برعهده وزارت بهداشت است – رضایت بخش ارزیابی نمی گردد از حمایت سازمان محیط زیست برای تولید داخلی دستگاه های دارای فناوری پیشرفته (های تک) برای امحای پسماند پزشکی اطلاع داد.

علی مریدی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه هم اکنون وضعیت مدیریت پسماند پزشکی رضایت بخش نیست، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تعدادی از بیمارستان ها و کلینیک ها دستگاه اتوکلاو (ابزاری برای استریل کردن مواد، در فشار و دمای بالا) دارند، و پس از بی خطرسازی پسماند پزشکی، آنرا به شهرداری ها تحویل می دهند اما تعدادی از بیمارستان ها هم این کار را انجام نمی دهند.

وی با اشاره به انوع پسماند پزشکی خاطرنشان کرد: پسماند پزشکی چند بخش دارد؛ یک بخش پسماندهای شیمیایی – دارویی است که شامل باقیمانده داروها و مواد شیمیایی است و نحوه مدیریت خاص خویش را دارد. بخشی دیگری از پسماندهای پزشکی هم شامل پسماندهای میکروبی است که بیمارستان ها پیش از تحویل آن به شهرداری ها باید اتوکلاو کنند و پس از این مرحله بی خطرسازی است که امکان دفن این نوع پسماند وجود دارد. پسماندهای برّنده و تیز هم دسته دیگری از پسماند پزشکی است که باید شکل مدیریت خاص خویش را داشته باشد.
شهرداری ها با پسماند پزشکی چه می کنند؟
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مسئولیت مدیریت «پسماند پزشکی» بر عهده وزارت بهداشت است، اظهار نمود: ناظر عالی بر مدیریت پسماند پزشکی کشور سازمان حفاظت محیط زیست است که به صورت رندوم (تصادفی) پایش هایی را انجام می دهد و بر فعالیت بیمارستان ها و مطب ها نظارت می کند. افزون بر این وظیفه ما در سازمان حفاظت محیط زیست این است که به عملکرد شهرداری ها – که پسماندهای پزشکی را از بیمارستان ها تحویل می گیرند – نظارت نماییم و بدانیم این نهاد پس از دریافت پسماند پزشکی با آن ها چه کار می کند.
لزوم دقت بیشتر وزارت بهداشت برای مدیریت پسماند پزشکی
وی ضمن انتقاد از وزارت بهداشت در حوزه مدیریت پسماندهای پزشکی اظهار داشت: نقدی که همیشه به وزارت بهداشت داریم، این است که این وزارتخانه به علت فعالیت مستقیم در حوزه سلامت و بهداشت شهروندان طبیعتا باید نسبت به مبحث مدیریت پسماند پزشکی حساسیت و نگرانی بیشتری داشته باشد. حتی انتظار می رود این دستگاه نسبت به مدیریت پسماندهای عادی هم نگران باشد و به بخش های متولی تذکر دهد چون صدمه های ناشی از این موارد به خود بیمارستان ها و وزارت بهداشت برمی گردد. ازاین رو توقع ما این است که وزارت بهداشت دقت بیشتری روی مدیریت پسماند پزشکی و حتی روی مدیریت پسماند عادی داشته باشند.

مریدی در ادامه از برنامه مشترک این سازمان با وزارت بهداشت برای نظارت بر نحوه مدیریت پسماند پزشکی اطلاع داد و اظهار داشت: هم اکنون یک برنامه مشترک با وزارت بهداشت برای پایش مشترک تهیه کرده ایم. در این برنامه مشخص شده که برای مدیریت هر یک از انواع پسماندهای پزشکی چه اقداماتی باید صورت گیرد و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت به صورت مجزا تعیین شده است. پس از رسیدن به توافق نهایی، آیین نامه این برنامه را ابلاغ می نماییم.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت پسماند پزشکی از تولید فناوری های نوین حمایت می کند، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت و امکان تولید محفظه های امحای پلاسما در کشور وجود دارد تا تولید صنعتی این کوره ها صورت گیرد که جزء کارهای «های تک» (فناوری بالا) به حساب می آید، اما متاسفانه به علت عدم حمایت در حد کار آزمایشگاهی باقی مانده است. در سازمان محیط زیست، کسانی را که در این حوزه فعالیت نموده اند، شناسایی کرده ایم و تلاش داریم تا حد امکان از آنها حمایت نماییم تا امکان تولید این کوره ها در ابعاد صنعتی و تجاری تولید شود.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کوره های امحای پسماند، دغدغه و نگرانی ما را در زمینه پسماندهای پزشکی مرتفع می کند، اظهار داشت: البته این وظیفه وزارت بهداشت است که چنین سفارش هایی را بدهد و از چنین طرح هایی حمایت کند. ضمن اینکه در شرایط حاضر یکی از دغدغه های وزارت بهداشت این است که در قبال مدیریت پسماند پزشکی باید به شهرداری ها هزینه بپردازد، در حالیکه اگر از یکی از تکنولوژی های داخلی حمایت کند – که یک پنجم دستگاه خارجی قیمت دارد – می توان به صورت کامل مشکل پسماند پزشکی را حل کند و در این صورت مجبور به پرداخت هزینه به شهرداری ها نخواهند بود.