توضیح دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فرار زندانی از بیمارستان امام (ره)

فست فود باز: مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تیراندازی و فرار زندانی از بیمارستان امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه نمود.

دکتر علیرضا پارساپور در گفت وگو با ایسنا، در توضیح خبری در خصوص تیراندازی و فراری دادن یک زندانی در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، اظهار داشت: بیماری که در درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره) بود، از اراذل اوباش بوده و در زمانی که در درمانگاه حضور داشته، چهار نفر به درمانگاه حمله کرده و بیمار را فراری می دهند.

وی اضافه کرد: این افراد در فضای بیرون از درمانگاه چند تیر هوایی هم شلیک می کنند، اما خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشده است.

پارساپور اظهار داشت: البته متاسفانه زندانی فرار کرده است.