ضرورت توسعه شبکه ملی تحقیقات پرستاری

فست فود باز: معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: شبکه های تحقیقات پرستاری باید اعضای هیات علمی را از همه مراکز پژوهشی و دانشگاهی به همکاری برای حل مشکلات نظام سلامت دعوت کنند تا شاهد افزایش بهره وری تحقیقات در حوزه پرستاری باشیم.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر مریم حضرتی در مجمع عمومی شبکه تحقیقات پرستاری، اظهار داشت: شبکه مراکز تحقیقاتی یکی از مهمترین رویدادهای اخیر پرستاری است که مهمترین هدف آن کمک به حل مشکلات نظام سلامت است. سهم گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت ۲۵ درصد بوده و در منطقه نیز، در حوزه تحقیقات پرستاری رتبه سوم را به خود اختصاص داده که این امر جای بسی افتخار است.

وی ارتقای سطح سلامت مردم در حیطه پرستاری را مهم دانست و اظهار داشت: اهمیت شبکه های تحقیقاتی دولتی و یا خصوصی در این است که همه با هم همراه و همسو در یک جهت تلاش کنند و هدف شکل گیری آنها حل مشکلات نظام سلامت باشد.

حضرتی، وزارت بهداشت، بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان و جامعه را سه رکن اصلی در شبکه های تحقیقاتی دانست و اظهار داشت: نباید شبکه ها را متعلق به بخشی از وزارت بهداشت دانست و این با ماهیت وجودی شبکه ها در تناقض است. از جانب دیگر ۹۷ درصد بودجه حوزه سلامت از راه دولت و از جانب وزارت بهداشت پرداخت می شود، پس شبکه ها در تعامل با وزارت بهداشت بوده و مستقل از آن نیستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان تصریح کرد: شبکه های تحقیقات پرستاری باید اعضای هیات علمی را از همه مراکز پژوهشی و دانشگاهی به همکاری برای حل مشکلات سلامت مردم دعوت کنند و انتظار داریم توسعه شبکه سازی مراکز تحقیقاتی از ۱۶ مرکز موجود تا ۳۰ مرکز افزایش یابد تا شاهد افزایش بهره وری تحقیقات در حوزه پرستاری باشیم.

وی اشاره کرد: با استقرار این شبکه ها و پیاده سازی روش های مناسب و همین طور پژوهش های کاربردی و تجاری سازی دانش، امید است که کیفیت و کمیت پژوهش های علوم پزشکی متحول شده و تاثیر آن در سلامت نمود یابد.

بنا بر اعلام وبدا، تشریح اهداف شبکه ملی تحقیقات پرستاری، تشکیل هیات موسسه و اهداف راهبردی، نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور، سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی علوم پزشکی، سامانه خبره یاب و نمایش رهنمودهای ارشادی همچون موضوعاتی بود که در نشست مجمع عمومی شبکه تحقیقات پرستاری مورد بررسی قرار گرفت.

همین طور درانتها این نشست، با حضور دکتر عباس نجاری، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تشکیل شورای راهبردی و انتخاب ریاست این شبکه رای گیری انجام شد و بر طبق این رای گیری، خانم دکتر اسکویی، رییس قبلی این شبکه، باردیگر بعنوان ریاست شبکه برگزیده شد.