رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز: بنیاد شهید پاسخگوی مشکلات بیمارستان امام کرج باشد

به گزارش فست فود باز رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره انتقادات و اعتراضات اخیر کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) البرز به دنبال تاخیر حدود یک ساله در پرداخت مطالبات شان، اظهار داشت: مالکیت این بیمارستان با سازمان همیاری شهرداری استان البرز بوده و موسس و صاحب پروانه هم بنیاد شهید است.

دکتر حمید درفشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعتصاب کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) البرز، اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی کرج بیمارستانی است که هیچ ارتباطی با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی البرز ندارد، بلکه مالکیتش با سازمان همیاری شهرداری استان البرز است و موسس و صاحب پروانه هم بنیاد شهید است و قاعدتا از نظر ما بنیاد شهید که موسس و صاحب پروانه است، در قبال بیمارستان مسوولیت و تعهد دارد.

وی اضافه کرد: حدود یکسال است که این بیمارستان رها شده است؛ حقوق پرسنلش از جانب مالک پرداخت نمی گردد و خدمات بیمارستان به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس چندین ماه است که پرسنل این بیمارستان حقوق هایشان را دریافت نکردند و مقابل بیمارستان اعتراض و تحصن می کنند.

درفشی افزود: تصور شده که این بیمارستان دانشگاهی و دولتی است. این درحالیست که ما هم در این زمینه مدعی هستیم و معتقدیم که باید این بیمارستان فعال شود و حق و حقوق پرسنلش پرداخت گردد و سازمان همیاری ها و بنیاد شهید بعنوان صاحب پروانه متعهد و مسوولند، اما متاسفانه هم اکنون به وظایف خودشان در قبال این بیمارستان عمل نمی کنند و قضیه دارد به حساب وزارت بهداشت تمام می گردد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه در این زمینه جلسات متعددی در سطح استان انجام شده است، اظهار داشت: این بیمارستان بدهکاری بسیار بالایی دارد و قرار بوده پس از اینکه بدهی هایش را تسویه کرد، به دانشگاه واگذار شود، اما الان موسسس و صاحب پروانه مسوولیت دارد. حتی اگر قرار باشد به دانشگاه واگذار شود، باید پروانه و مالکیت به دانشگاه واگذار شود. متاسفانه ظرف سال های گذشته این اراده برای این کار وجود نداشته است.

About Author