بعد از استعفای فاضل اداره نظام پزشکی با کیست؟

به گزارش فست فود باز به دنبال استعفای ایرج فاضل از سمت ریاست کل سازمان نظام پزشکی به علت بازنشستگی و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، عضو هیات رییسه مجمع عمومی این سازمان، ضمن تشریح روند تعیین رییس کل جدید این سازمان، اظهار داشت: از امروز تا فرصت زمانی که قانون مشخص کرده، سرپرستی سازمان بر عهده رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی خواهد بود.

دکتر عباس آقازاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به استعفای دکتر ایرج فاضل- رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور، اظهار داشت: در ماده ۹ و تبصره دو قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مباحثی درباره انتخاب رییس کل جدید سازمان مطرح گردیده است. باید توجه کرد که مرجع انتخاب کننده رییس کل سازمان نظام پزشکی مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی است. نتیجه انتخاب مجمع عمومی سازمان هم مطابق قانون توسط هیات رییسه مجمع عمومی و هیات نظارت مرکزی بر انتخابات نظام پزشکی، به اطلاع رییس جمهور وقت رسیده و رییس جمهور آنرا تنفیذ می کنند. حتی در قانون و آیین نامه های مربوطه قوانینی وجود دارد که مشخص کرده اند در صورت عدم تنفیذ رییس جمهور، سازمان چگونه اداره شود.
مجمع عمومی نظام پزشکی؛ نافذترین مرجع برای انتخاب رییس کل سازمان
وی اضافه کرد: ازاین رو مقدم ترین و نافذترین مرجع برای انتخاب رییس کل سازمان نظام پزشکی، مجمع عمومی این سازمان است. از طرفی رییس کل می تواند فقط توسط شورای عالی سازمان استیضاح شود و هیچ مرجع دیگری حق انجام چنین کاری را ندارد و به همین ترتیب رییس کل هم استعفایش را تقدیم رییس شورای عالی نظام پزشکی می کند. درباره شروط پذیرش یا عدم پذیرش استعفا هم قانون ساکت است و بنابراین ما به محض دریافت استعفا باید آنرا اتفاق افتاده تلقی کنیم؛ چراکه قانون هیچ چیزی در این باره مطرح نکرده و نه رییس جمهور و نه مجلس و هیچ جای دیگر ورودی به این قضیه ندارند. بنابراین پس از تسلیم استعفای دکتر فاضل که استاد مسلم همه پزشکان کشور هستند، از امروز سرپرستی سازمان بر عهده رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی خواهد بود. ازاین رو هم اکنون آقای دکتر ظفرقندی تا فرصت زمانی که قانون مشخص کرده است، رییس کل سازمان نظام پزشکی هستند.
چه کسانی می توانند کاندید رییس کلی نظام پزشکی شوند؟
آقازاده درباره فرصت قانونی که برای تعیین رییس کل جدید پیش بینی شده است، اظهار داشت: روال کار به این صورت است که رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در فرصتی سه ماهه با همان اختیاراتی که قانون برای رییس کل سازمان در نظر گرفته است و با حفظ سمت ریاست شورای عالی، سازمان نظام پزشکی را اداره می کنند. طی این سه ماه، افرادی کاندیداتوری خویش را برای سمت رییس کل اعلام می کنند. باید توجه کرد که مطابق ماده ۹ قانون تشکیل سازمان، فقط کسانی حق دارند کاندید شوند که در یکی از هیات مدیره های نظام پزشکی شهرستان ها عضویت داشته باشند. یعنی قبلا بعنوان عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهری انتخاب شده باشند و اگر در این چارچوب نباشند، امکان کاندید شدن شان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: سرپرست سازمان هم می تواند برای تصدی پست رییس کلی کاندید شود، اما باید از سمت قبلی خود استعفا دهد. یعنی پس از اینکه کاندیداتوری اش رابه صورت کتبی به هیات رییسه مجمع تسلیم کرد، باید استعفایش را هم عرضه نماید. بر این اساس در مجمع عمومی طبق روال رییس کل جدید انتخاب می گردد. ازاین رو در انتخاب رییس کل جدید هم هیچ مرجعی جز مجمع عمومی سازمان وجود ندارد. ازاین رو انتخابات انجام شده و نتیجه انتخابات به روال قبل توسط هیات نظارت مرکزی و هیات رییسه مجمع عمومی به رییس جمهور تقدیم می گردد تا حکم را تنفیذ کنند.
نظام پزشکی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست
عضو هیات رییسه مجمع عمومی در پاسخ به اینکه آیا این سازمان مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است یا خیر، اظهار نمود: استدلال دکتر فاضل درباره کناره گیری شان به علت قانون منع به کارگیری بازنشستگان، وارد نیست. به باعث ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۸۶/۷/۸ سازمان نظام پزشکی موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی شناخته می شود. چونکه بیشتر از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می گردد و عهده دار عرضه خدماتی است که جنبه عمومی دارند. البته در سال ۱۳۸۴ دولت به سازمان کمکی کرده است و یا بعنوان خرید خدمت عرضه برخی خدمات را از سازمان خواسته اند و در قبالش پول پرداخت شده است. مانند بحث نظارت بر سامانه ۱۶۹۰ در ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت. این موارد به معنای تامین بودجه نیست، بلکه یکسری کمک های موردی یا خرید خدمت بوده است. ازاین رو سازمان نظام پزشکی بعنوان سازمانی غیردولتی طبقه بندی می گردد و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی گردد و استنباط و تفسیر دکتر فاضل به این قانون و استناد به این قانون برای استعفا نادرست بوده است. در مذاکرات حضوری این مورد را توضیح دادیم، اما نهایتا اعلام نمودند که دلایل شخصی برای این کار دارند.

آقازاده درباره استناد دیگری که در این استعفانامه به مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص عدم به کارگیری بازنشستگان شده است هم اظهار داشت: باید توجه کرد که این در مصوبه به مناصب غیر انتخابی اشاره شده است و مناصب انتخابی چون رییس کل، اعضای شورای عالی، هیات رییسه مجمع عمومی، هیات مدیره های شهرستان ها و… که انتخابی اند، مشمول مصوبه شورای عالی هم نیستند. البته پیش از این مصوبه مجمع عمومی در مرداد سال ۱۳۹۷ قطع نامه ای صادر کرده و خواهان شد برای چالاکی تشکیلات تا حد امکان از به کارگیری افراد بازنشسته در سمت های اجرایی غیر انتخابی خودداری شود که اصلا ارتباطی با مناصب انتخابی ندارد.

وی تصریح کرد: ازاین رو این مبحث با اراده شخصی استاد بزرگوارمان آقای دکتر فاضل بوده است و ما علیرغم اینکه برای نگهداشتن شان تلاش کردیم، اما به اراده شان احترام می گذاریم، اما سازمان نظام پزشکی حیاتش را تضعیف شده نمی بیند و به کارش ادامه می دهد. از همین امروز هم آقای دکتر ظفرقندی با تمام اختیارات قانونی دکتر فاضل، کارشان را انجام می دهند. مجمع عمومی هم حتما تشکیل جلسه خواهد داد و در این مورد تصمیم گیری می کند. درباره کارکنان سازمان، وظایف سازمان و مسائل جاری سازمان هیچ اختلال و وقفه ای تولید نمی گردد و سازمان حفظ می گردد تا با انتخاب رییس کل جدید کارش پیش برد.