شرط تولید تحت لیسانس مکمل های تغذیه ای در ایران

به گزارش فست فود باز مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، داشتن موافقت نامه شرکت مبدا و صاحب امتیاز خارجی برای تولید تحت لیسانس مکمل های تغذیه ای را الزامی دانست.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر مهناز خانوی با اشاره به ابلاغیه ای در مورد مدارک ثبت تولید تحت لیسانس مکمل های تغذیه ای، اظهار داشت: در این نامه از مدیران عامل شرکت های وارد کننده مکمل های تغذیه ای خواسته شده برای درخواست تولید تحت لیسانس مکمل های تغذیه ای، ضمن رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، موافقت نامه شرکت مبدا و صاحب امتیاز خارجی در مورد خط مرتبط کارخانه سازنده داخلی را عرضه کنند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، خانوی تصریح کرد: اگر این مدارک به سازمان غذا و دارو ارسال نشود، از سال آینده هیچ کدام از درخواست های افراد متقاضی، پذیرفته نشده و به شرکت مربوطه عودت داده خواهد شد.