کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت پس از اجرای طرح تحول

به گزارش فست فود باز معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت اظهار داشت: پس از اجرای طرح تحول سلامت سهم پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت به ۳۵ تا ۳۷ درصد رسیده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر علی اکبر حقدوست در جریان سفر به یزد در نشستی با رییس، معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، اظهار نمود: پیش از اجرای طرح تحول، شاخص پرداخت از جیب مردم بین ۵۶ تا ۶۵ درصد بود.
وی با بیان این که پس از اجرای طرح تحول سلامت سهم پرداختی از جیب مردم به ۳۵ تا ۳۷ درصد رسیده است، اضافه کرد: باید برنامه ریزی نماییم تا علیرغم محدودیت منابع، اگر پرداخت از جیب مردم هم افزایشی پیدا می کند، شیب آن به سمت افراد متمول جامعه باشد.
معاون برنامه ریزی و راهبردی وزرات بهداشت با اشاره به این که ۹ درصد تولید ناخالص داخلی صرف حوزه سلامت می شود، اظهار داشت: اهداف پوشش همگانی سلامت و بهداشت باید با کاهش میزان تولید ناخالص محقق و مدیریت شود.
او در آخر با بیان این که اگر مسئولیت های حوزه سلامت به دانشگاه ها واگذار شود، بهترین تصمیم گیری ها هم صورت می گیرد، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی یزد در این زمینه مسیر خیلی مطلوبی را طی کرده که سبب خرسندی است.