تاثیر میکروبیوم روده بر اثربخشی داروهای دیابت

فست فود باز: نتایج یک تحقیق نشان می دهد: باکتری های موجود در سیستم گوارشی بر چگونگی اثربخشی داروهای دیابت تعیین کننده است.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، گروهی از محققان آمریکایی به بررسی نتایج بدست آمده از بیشتر از ۱۰۰ تحقیق روی نمونه های انسانی و جانوری پرداختند که نشان می دهند چگونه میکروبیوم روده می تواند اثربخشی داروهای دیابت را ارتقا دهد یا مختل کند.

یکی از محققان ارشد این مطالعه اظهار داشت: می توان دو نفر را در نظر گرفت که یک دارو و رژیم غذایی مشابه دریافت کرده اند اما گلوکز خون به یک شکل کنترل نمی گردد چونکه میکروب های موجود در روده آنان با یکدیگر متفاوت می باشد.

محققان همین طور تاکید کردند: بعضی از داروها درصورتی که به شکل تزریقی دریافت شوند، اثربخشی مطلوبی دارند. هرچند امکان دارد مصرف این داروها به شکل خوراکی نتیجه بخش نباشد. انسولین در گروه این نوع داروها قرار دارد همین طور دارویی همچون متفورمین درصورتی که به شکل قرص مصرف شود اثربخشی بیشتری دارد و دریافت آن به شکل تزریقی سفارش نمی گردد.

به گزارش فست فود باز به نقل از هلث دی نیوز، متفورمین آغازین دارویی است که برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تجویز میگردد. میکروبیوم روده به داروی متفورمین کمک می نماید بیشترین اثربخشی را داشته باشد. هرچند تنها باید به شکل خوراکی مصرف شود و دریافت آن به شکل تزریقی سطح گلوکز خون را کاهش نمی دهد.