در گفتگو با مهر مطرح شد؛ شروط بررسی مکمل های تغذیه ای وارداتی، پرونده هایی که برگشت می خورد

فست فود باز: مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، درباب روند صدور پروانه ثبت(IRC)، برای فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی، توضیحاتی نمایش داد.
مهناز خانوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات دستورالعمل ابلاغی خطاب به مدیران عامل شرکت های وارد کننده مکمل های تغذیه ای، اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای ابلاغ رای کمیته فنی درباب بررسی پرونده فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت(IRC)، مدیران عامل شرکت های وارد کننده مکمل های تغذیه ای، ملزم به رعایت مواردی شدند. وی ادامه داد: با عنایت به مصوبه بیست و سومین جلسه کمیته فنی مکمل، مقرر گردید در صورت عدم نمایش مدارک لازم در پرونده ارسالی فرآورده وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت مکمل های تغذیه ای، پرونده بدون بررسی های تکمیلی به شرکت عودت داده می شود. خانوی، به ۶ گردنگیر شرکت های وارد کننده مکمل های تغذیه ای، اشاره نمود و اظهار داشت: گواهی فروش آزاد فرآورده در کشور مبدأ مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو، می بایست نمایش شود. وی، نام نمایندگی مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو را، یکی دیگر از شروط عنوان نمود و گفت: گواهی GMP برای کارخانه سازنده مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو، باید نمایش شود. خانوی افزود: نمایش یک نمونه اصل محصول موجود در سطح عرضه کشور مبدأ و لیبل دو زبانه فارسی و انگلیسی، از دیگر شروط ثبت مکمل های تغذیه ای وارداتی است. مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، درانتها اظهار داشت: نمایش PIAF، بعنوان آخرین شرط بررسی پرونده فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی است، که مدیران عامل شرکت های وارد کننده مکمل های تغذیه ای می بایست مد نظر داشته باشند.