پزشکان خطایشان را پنهان نکنند

به گزارش فست فود باز سازمان نظام پزشکی کشور در فصل نهم آیین نامه اخلاق حرفه ای پزشکان، قوانین و مقررات حرفه ای مربوط به «مدیریت خطاهای پزشکی» را تشریح کرده است.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، طبق ماده ۹۰ آیین نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی، لازم است حق بیماران، همکاران و دیگر اشخاص برای شکایت به مراجع ذیصلاح محترم شمرده شود. در عین حال شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته باید در صورت احضار شدن از جانب مراجع قضایی و انتظامی در وقت تعیین شده حضور یابند و با صداقت کامل به پرسش ها پاسخ دهند.

همچنین بر مبنای ماده ۹۱ این آیین نامه بیم از مورد شکایت قرار گرفتن نباید باعث احتیاط غیرموجه، تحمیل مداخلات غیراستاندارد و هزینه غیرضروری به بیماران شود. در عین حال خودداری شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، از پذیرش بیماران پرخطر به علت بیم از نتایج حقوقی و صدمه های احتمالی ممنوع می باشد.

در ماده ۹۲ آیین نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی کشور هم گفته شده که شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته مکلفند برای ارائه خدمات سلامت استاندارد و عاری از خطای پزشکی همه تلاش خویش را به کار گیرند. در این زمینه لازم است همه اعضا تلاش خویش را برای آگاهی از خطاهای شایع در رشته و زمینه کاری خویش انجام دهند و تا حد امکان از بروز این خطاها جلوگیری نمایند.

در ماده ۹۳ این آیین نامه هم اعلام شده که بر مبنای حق بیماران، در خصوص آگاهی از اطلاعات مربوط به سلامت خود، شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته باید در صورت بروز خطای منجر به ایراد خسارت، مسئولیت عمل خویش را بپذیرند و ضمن عذرخواهی و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، اصل بروز خطا و جزئیات مربوط به آن همچون علل و عوارض ناشی از خطا را بر ای بیمار آشکار کنند.

در ماده ۹۴ آیین نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی هم گفته شده که برای حفظ اعتماد متقابل جامعه و حرفه پزشکی، لازم است شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته در موارد بروز خطایی که منجر به ایراد هر نوع خسارت جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی به بیماران شده است، ضمن پرهیز از هرگونه پنهان کاری، با توافق بیمار و به صورت داوطلبانه برای جبران خسارت وارد شده بر اثر بروز خطای خود، اقدام نمایند.

در ماده ۹۵ این آیین نامه هم اعلام شده که شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، مکلفند پیوسته به پایش خود از نظر توانمندی های جسمی و روانی لازم برای انجام درست و کامل وظایف حرفه ای اقدام نمایند. در صورتیکه به هر دلیلی همچون خستگی، ضعف جسمانی و یا ضعف روانی، فکر می کنند که امکان دارد بیمار صدمه ببیند، باید تا حد امکان از انجام مداخله یاد شده اجتناب کنند البته انجام مداخلات اورژانسی، در غیاب فرد جایگزین از شمول این ماده مستثنی است.

در ماده ۹۶ آیین نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی هم آمده است: اگر شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته متوجه شوند که دیگر همکاران به دلایلی مانند خستگی و ضعف جسمانی و روانی برای انجام وظایف حرفه ای خود آمادگی لازم را ندارند، به نحوی که این امر باعث صدمه دیدن احتمالی بیمار می شود، باید تا حد امکان همکار یاد شده را برای در پیش گرفتن روندی که سلامت بیمار حفظ شود، مانند خودداری داوطلبانه از انجام مداخله در موقعیت مذکور قانع کنند. در صورتیکه همکار یاد شده این امر را نپذیرد، لازم است مبحث را به صورت مکتوب و محرمانه به کمیته اخلاق بیمارستان یا مدیریت موسسه درمانی گزارش دهند.

بر مبنای ماده ۹۷ آیین نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی، شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، موظف می باشند در صورت رجوع بیماری که اعتقاد دارد بر اثر خطای حرفه مند دیگری صدمه دیده، ضمن به کار گرفتن تمام تلاش خود برای حفظ شان و جایگاه حرفه ای همکاری یاد شده از هرگونه قضاوت و اظهارنظر غیر کارشناسی اجتناب کنند همینطور باید ضمن راهنمایی بیمار، او را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.

طبق ماده ۹۸ این آیین نامه هم اگر شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته با همکاری که دارای مشکلات روانی یا جسمی باشد و ماهیتا سبب اختلال در فعالیت های درمانی آنها می شود، لازم است مراتب را به سازمان نظام پزشکی مربوطه گزارش دهند.