پژوهشگران آمریکایی: مصرف روغن حرارت دیده، سرطان پستان را گسترش می دهد

به گزارش فست فود باز پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که مصرف روغن حرارت دیده می تواند به گسترش سرطان پستان منجر شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، پژوهش جدیدی که روی موش ها انجام شده، نشان داده است ترکیبات شیمیایی موجود در روغن خوراکی می توانند به تغییرات ژنتیکی مؤثر در گسترش سرطان پستان منجر شوند.
دانشمندان “دانشگاه ایلینوی” (U of I) آمریکا در بررسی جدیدی دریافتند گرم شدن بیش از اندازه روغن خوراکی، به سمی شدن آن، تکثیر سلول های تومور، متاستاز و تغییر در متابولیسم لیپید منجر می شود.
پژوهشگران به مدت ۱۶ هفته، گروهی از موش ها را با روغن تازه و حرارت ندیده سویا و گروه دیگر را با روغن حرارت دیده تغذیه کردند. در این آزمایش، سلول های سرطان سینه، به همه موش ها تزریق شدند.
بعد از تزریق سلول ها مشخص شد که رشد تومور سرطانی در موش هایی که روغن حرارت دیده مصرف کرده اند، چهار برابر بیشتر از موش هایی است که روغن تازه مصرف کرده اند. همینطور پژوهشگران دریافتند متاستاز در بین موش هایی که روغن حرارت دیده مصرف کرده اند، بیشتر از گروه دیگر است.
“ویلیام هلفریک” (William Helferich)، استاد علوم غذایی دانشگاه ایلینوی و سرپرست این پژوهش اظهار داشت: تعداد تومورها در موش هایی که روغن حرارت دیده مصرف کرده بودند، بیشتر بود و تومورها حالت تهاجمی بیشتری داشتند. متاستاز در گروهی که روغن تازه مصرف کرده بودند هم دیده شد، اما میزان تهاجم تومور و تکثیر سلول ها بسیار کمتر بود.
با مصرف مکرر روغن، تری گلیسیریدها تجزیه می شوند و بعد از اکسید کردن اسیدهای چرب، یک ماده شیمیایی سمی موسوم به “اکرولین” (acrolein) آزاد می کنند که سرطان زا است.

دانشمندان بعد از بررسی هر دو گروه دریافتند متاستاز تومورها در موش هایی که روغن حرارت دیده بهره برده اند، ناشی از یک پروتئین مهم موسوم به ” Ki-67″ است که ارتباط نزدیکی با تکثیر سلولی دارد. در این بررسی ها، ۴۵۵ ژن هم شناسایی شدند که بیان آنها، حداقل دو برابر بیشتر از موش هایی بود که روغن تازه مصرف کرده بودند.
یافته های این پژوهش، در مجله ” Cancer Prevention Research” به چاپ رسید.

About Author