برای دیگران آرزوی خوب داشته باشید

به گزارش فست فود باز بررسی ها نشان داده است افراد می توانند با آرزوی خوب داشتن برای دیگران سلامت خویش را بهبود دهند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، خیلی از افراد بر این باورند که کمک کردن به دیگران از راه مشارکت در امور خیریه و داوطلبانه آنان را شادتر ساخته و باعث می شود حال بهتری داشته باشند. محققان در مطالعات جدید خود به بررسی بیشتر در این خصوص پرداخته و متوجه شدند که تنها داشتن آرزوی خوب برای دیگران تاثیر مثبتی بر سلامت روان دارد.
رفتن به مسافرت، پیاده روی کردن یا حضور در جمع دوستان همچون راهکارهایی هستند که از استرس می کاهند و می توانند به مقابله با استرس های ناشی از زندگی مدرن کمک کنند. اما این سوال مطرح است که کمک کردن به دیگران چه تاثیری بر سلامت روان ما خواهد داشت؟ مطالعاتی که قبل از این انجام گرفته از آن حکایت می کند که مهربان بودن با دیگران، افراد را شادتر می سازد و همینطور با کمک کردن و هدیه دادن به دیگران می توان از اضطراب و استرس خود بکاهیم.
در این بررسی محققان آمریکایی از تعدادی دانشجو درخواست نمودند تا با قدم زدن در محوطه دانشگاه و برای مدت زمان ۱۲ دقیقه این سه راهکار را امتحان کنند. ابتدا از آنان درخواست شد با نگاه کردن به افراد در ذهنشان برای آنان آرزوی شاد بودن داشته باشند. سپس از آنان درخواست شد با نگاه کردن به افراد اطراف خود در مورد آرزو و احساسی که می توانند نسبت به آنان داشته باشند فکر کنند. همینطور در مرحله سوم از آنان درخواست شد تا به این مورد فکر کنند که چگونه می توانند نسبت به دیگران زندگی بهتری داشته باشند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، نتایج بررسی ها نشان داد افرادی که نسبت به دیگران مهربان هستند و برای آنان آرزوی خوب بودن دارند شادتر بوده و سطح استرس در آنان کمتر است.