مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد‏ تخصیص۳۶ میلیارد تومان به نمایش دهندگان خدمت در استان سیل زده گلستان

فست فود باز: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تخصیص ۳۶ میلیارد تومانی این سازمان به نمایش دهندگان خدمات سلامت در استان سیل زده گلستان در روز گذشته آگاهی داد.‏
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، طاهر موهبتی با بیان این خبر اضافه کرد: به سبب وقوع سیل در استان گلستان و بر طبق ‏هماهنگی های انجام شده در روز گذشته، حدود ۳۶ میلیارد تومان به حساب اداره کل بیمه سلامت استان گلستان جهت توزیع بین نمایش دهندگان خدمات سلام شامل دولتی و خصوصی واریز شد.
وی افزود: این مبلغ ظرف ۴۸ ساعت آینده در اختیار نمایش دهندگان خدمات سلامت استان گلستان قرار می گیرد.‏
موهبتی همین طور بیان کرد: مردم عزیز کشورمان همواره در سختی ها کنار یکدیگر و حامی هم بودند و مراکز درمانی باز از این قاعده مستثنی نیستند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: پرداخت مطالبات در نمایش خدمات مطلوب به گیرندگان خدمات سلامت هم از نطر کمی و هم کیفی موثر است.
به گزارش آی هینا، موهبتی اظهار داشت: امیدواریم با تدبیر دولت و مردم، ضمن پیش گیری از لطمه ها و صدمات بتوانیم از نعمت باران رحمت الهی بیشتر از پیش بهره مند شویم.