معدوم سازی بیشتر از ۹۸۰ هزار کیلو مواد غذایی غیربهداشتی در طرح سلامت نوروزی

به گزارش فست فود باز رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از تشدید برخورد با تخلفات بهداشتی در سراسر کشور در ایام پایانی سفرهای نوروزی اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر احمد جنیدی ضمن اعلام این خبر اضافه کرد: تعداد بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از آغاز برنامه بهداشت محیط در سلامت نوروزی تا روز چهاردهم فروردین به ۵۲۴۶۷۵ مورد رسیده است.
وی اظهار داشت: بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی، مراکز و مدارس اسکان مسافرین نوروزی طی این مدت به ۱۵۱۴۴۱ مورد، بازرسی بهداشت محیطی از مراکز، اماکن و رستوران های بین راهی ۲۳۹۱۲ مورد و کل بازرسی های بهدشت محیطی ۷۰۰۰۲۸ مورد بوده است.
جنیدی تصریح کرد: کل مراکز و اماکن متخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضائی تا روز چهاردهم فروردین ۹۴۶۲ مورد بوده که از این تعداد ۶۶۰ مورد مربوط به مراکز و رستوران های بین راهی است.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، کل مراکز و اماکن متخلف بهداشتی پلمب شده تا چهاردهم فروردین را ۲۲۷۵ مورد اعلام نمود که ۳۰۶ مورد آن مربوط به رستوران های بین راهی بوده است.
بنابر اعلام وبدا، جنیدی اضافه کرد: مقدار مواد غذایی غیر بهداشتی معدوم شده در این مدت ۹۸۰۳۷۹ کیلو گرم می باشد.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن اشاره به استفاده بازرسین بهداشت محیط از ابزار سنجش پرتابل در بازرسی ها اظهار داشت: در این مدت تعداد موارد سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی ۴۳۶۳۳۱ مورد بوده است.
وی تصریح کرد: از آغاز برنامه سلامت نوروزی تا چهار دهم فروردین تعداد موارد کلرسنجی آب ۴۴۹۲۳۹ مورد بوده است.