اقدام وزارت بهداشت برای ترویج زایمان بدون درد

فست فود باز: مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره اقدامات وزارت بهداشت برای ترویج زایمان های طبیعی مانند زایمان بدون درد توضیح داد.

دکتر حامد برکاتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای ترویج زایمان های بدون درد، اظهار داشت: باید توجه کرد که زایمان هایی مانند زایمان بدون درد، زایمان فیزیولوژیک، زایمان در آب و… همه شاخه های مختلف زایمان طبیعی هستند. حال وزارت بهداشت اقدامات بسیار زیادی را در حوزه ترویج زایمان طبیعی انجام داده و توفیقات نسبی هم در این زمینه به دست آمده است.

وی با اشاره به ایجاد بیمارستان های دوست دار مادر و دوست دار کودک در امتداد بهبود شرایط زایمان طبیعی، اضافه کرد: در حوزه بیمارستان های دوست دار مادر و دوست دار کودک دستورالعمل هایمان را بروز کرده ایم و با عنایت به اینکه خدمات استانداردتری در این بیمارستان ها نمایش می شود که برمبنای استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، تعیین شده اند، وزارت بهداشت تلاش می کند تا این بیمارستان ها را تقویت کند. در این بیمارستان ها سعی شده است تا در مورد روش های زایمان بی درد و آمادگی برای زایمان آموزش هایی نمایش شود.

برکاتی با اشاره به اینکه بیمارستان های دوست دار کودک و دوست دار مادر دو سوژه جدا هستند، هرچند که در گستره یک بیمارستان قرار دارند، اظهار نمود: در این بیمارستان ها ۱۰ خدمت مجزا نمایش می شود. بعنوان مثال بحث نمایش آموزش به هر دو گروه نمایش دهنده خدمت و گیرنده خدمت وجود دارد. از طرفی ساختار فیزیکی و محیط نمایش خدمت در آنها متفاوت می باشد. بعنوان مثال در بیمارستان های دوست دار کودک، مادر و نوزاد با هم در یک اتاق هستند. از طرفی این بیمارستان ها در موعدهای مشخص مورد غربالگری قرار می گیرند و وضعیت مادران باز در این بیمارستان ها تا مدتی پس از تولد نوزاد ادامه دارد.