وزیر بهداشت اعلام کرد صدمه بیشتر از ۵۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی در سیل اخیر

به گزارش فست فود باز وزیر بهداشت اظهار داشت: بیشتر از ۵۰۰ مرکز درمانی وزارت بهداشت در جریان سیل اخیر صدمه دیدند که برای ترمیم آنها منابعی از دولت دریافت می نماییم.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که مصوبات دولت در جلسات امروز در مورد رسیدگی به سیل زدگان چه بوده، اظهار نمود: مبالغی بود که باید به سیل زدگان داده می شد و این مورد در دولت بررسی گردید که توضیحات آنرا از جانب آقایان اردکانیان و حجتی می توانید بپرسید. غیر از آن مصوبه دیگری درباره سیل زدگان نداشتیم.
وی افزود: بیشتر از ۵۰۰ مرکز درمانی ما در جریان سیل اخیر صدمه دید که برای ترمیم آنها منابعی از دولت می گیریم و در ماه های آینده مرمت و بازسازی آنرا آغاز می نماییم.
وزیر بهداشت افزود: عمدتاً مصوبات امروز در مورد بودجه سال ۹۸ و ضوابط اجرایی آن بود.