متخصصان انگلیسی هشدار دادند آلودگی هوا عامل ابتلای افراد غیرسیگاری به سرطان ریه

به گزارش فست فود باز کارشناسان سلامت در انگلیس اخطار دادند: میزان مبتلا شدن به سرطان ریه در بین افراد غیر سیگاری به علت قرار گرفتن در معرض هوای آلوده و سمی افزایش یافته است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، این گروه از کارشناسان با اشاره به اینکه موارد مبتلا شدن به سرطان ریه در بین افراد غیرسیگاری افزایش یافته، اظهار داشتند: قرار گرفتن در معرض هوای سمی علت این افزایش است اما خیلی از پزشکان و سیاستمداران از گستردگی این مشکل آگاهی ندارند.
آمار نشان داده است هر ساله در انگلیس حدود ۶۰۰۰ نفر به رغم اینکه استعمال سیگار ندارند یا تعداد سیگار مصرفی آنان خیلی کم است به علت مبتلا شدن به سرطان ریه جان خویش را از دست می دهند.
متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: از سال ها قبل سرطان ریه همچون بیماری های در رابطه با استعمال سیگار شناخته شده است. ارتباط بین استعمال سیگار و مبتلا شدن به سرطان ریه حائز اهمیت می باشد اما بررسی های اخیر نشان دهنده لزوم آگاه ساختن پزشکان و سیاستمداران نسبت به دیگر فاکتورهای خطرزا در بروز این بیماری همچون آلودگی هوا در محیط های بسته و باز است.
درحالیکه استعمال سیگار از تاثیرگذارترین فاکتورهای موثر در خطر مبتلا شدن به سرطان ریه است آلودگی هوا و دود ناشی از مواد سوختنی و قرار گرفتن در معرض دود سیگار هم می تواند در مبتلا شدن به این بیماری موثر باشد.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، محققان تاکید کردند: زنان حتی اگر استعمال سیگار نداشته باشند بیشتر مستعد مبتلا شدن به این نوع سرطان هستند.