چند درصد هزینه های بهداشتی و درمانی را مردم می پردازند؟

فست فود باز: معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به اینکه با وجود خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده هنوز در بعضی مناطق کشور با محرومیت هایی روبرو می باشیم، اظهار داشت: شاخص هزینه های کمرشکن درمانی با اینکه کاهش پیدا کرده، اما هنوز بالاست و لازم است پرداخت از جیب مردم کم شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در مراسم دوازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور که در دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به پیگیری مسائل و مشکلات دانشجویان در حوزه بهداشت، اظهار نمود: طی دوره های مختلف در ارتباط با اولویت های نظام سلامت بحث های زیادی شده است ولی امروزه تمامی مجامع دانشگاهی و بین المللی در ارتباط با لزوم “پوشش همگانی سلامت” اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای تحقق پوشش همگانی سلامت، اشاره کرد: هم در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و هم در قانون برنامه پنجم و ششم بر بحث پوشش همگانی سلامت تاکید گردیده است. در این سیاست ها آمده که کلیه خدمات لازم و باکیفیت حوزه سلامت در پنج بخش ارتقای سلامت، پیشگیری، درمان، توانبخشی و طب تسکینی نمایش شود.
وی افزود: اگر تمام آحاد یک کشور بتوانند خدمات باکیفیت و مورد نیاز سلامت را بدون محدودیت جنسیتی، نژادی، قومی و مکانی و بدون سختی مالی و اقتصادی دریافت نمایند، هدف اصلی پوشش همگانی سلامت محقق می شود.
وی با اشاره به ارزیابی کشورها بر طبق این شاخص ها، اشاره کرد: در ارتباط با ایران، پرداختی از جیب را از ۵۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده که هنوز بالاست.
حریرچی با اشاره به شاخص هزینه های کمرشکن، اظهار نمود: این شاخص باز از ۲.۵۱ به ۲.۱۱ کاهش یافته است که این هم هنوز زیاد است. این نشان دهنده آن است که تحقق این شاخص در ارتباط با فقرا موفق تر از ثروتمندان عمل شده، به عبارت دیگر در مورد هزینه های کمرشکن معمولاً اقشار ثروتمند بیشتر گرفتار این هزینه می شوند، چونکه فقرا اصلاً از بعضی از این خدمات مانند اعمال جراحی زیبایی و ارتودنسی استفاده نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه شاخص کشور ما از نظر پوشش خدمات سلامت حدود ۶۵ است که تقریباً کمی از سطح متوسط بالاتر است، افزود: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸، متوسط تخت بیمارستانی ما حدود ۱۵ به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است ولی متوسط جهانی ۲۱ است.
حریرچی با اشاره به تفکیک جهان به ۴ منطقه در شاخص هزینه های کمر شکن درمانی، اظهار نمود: کشور ما در کنار حدود ۷۶ کشور دیگر در این منطقه قرار دارد که در این منطقه بیشتر از متوسط جهانی خدمات بهداشتی دریافت می کنند و کمتر از متوسط جهانی گرفتار هزینه های کمرشکن درمانی می شوند، بدین سبب در این رابطه آمار ما مطلوب است.
وی با اشاره به شاخص “هزینه های کمرشکن درمانی” در ایران اشاره کرد: شاخص هزینه های کمرشکن سلامت در ایران حدود ۱۵.۸ با معیار ۱۰ درصد است به عبارت دیگر ۱۵.۸ درصد جامعه ما سالانه بیشتر از ۱۰ درصد هزینه های خودرا به بهداشت و درمان اختصاص می دهند.
حریرچی در خاتمه افزود: اگر سیاست های خودرا تغییر ندهیم تا سال ۲۰۳۰ از نظر دسترسی به خدمات درمانی ارتقا خواهیم داشت؛ ولی از لحاظ هزینه های کمرشکن سلامت تکان نمی خوریم. بدین سبب برای رسیدن به شرایط مطلوب باید شاخص هزینه های کمرشکن سلامت خودرا به ۸.۷۵ برسانیم. در غیر این صورت وارد مناطق با هزینه های کمرشکن بالا می شویم.

منبع: