همزمان با روز جهانی پرستار اعلام شد کمبود ۱۲۵هزار پرستار در کشور

فست فود باز: ۱۲ می مصادف با ۲۲ اردیبشهت و سالروز تولد پرستاری انگلیسی بعنوان موسس پرستاری مدرن، روز جهانی پرستاری شناخته می شود و طبق اعلام مسئولان سازمان نظام پرستاری و به استناد آخرین آمار جهانی، هم اکنون دنیا به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار پرستار نیاز دارد.
اصغر دالوندی_رئیس کل سازمان نظام پرستاری درگفت وگو با ایسنا، با یادآوری شعار هفته جهانی بهداشت تحت عنوان «بهداشت برای همه و پوشش همگانی سلامت» اظهار داشت: این شعاری است که سازمان بین المللی پرستاری باز به آن تاکید دارد. سلامت برمبنای دو عنصر؛ عدالت در سلامت و برابری مردم در دسترسی به خدمات پزشکی ملاک مهمی است تا پوشش همگانی سلامت در کشورها اتفاق افتد.
وی با بیان این که طبق آخرین آمار جهانی در دنیا به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار پرستار نیاز داریم، اضافه کرد: این آمار از نیاز به توجه ویژه به پرستاران و سرمایه گذاری بر آنان حکایت دارد که سازمان بهداشت جهانی بر آن تاکید دارد.
دالوندی با اشاره به روند رو به پیری جمعیت جوامع اظهار داشت: جذب و تربیت پرستاران یکی از برنامه های راهبردی در خیلی از کشورها همچون استرالیا، کانادا و اسکاندیناوی است که با محور قرار دادن پرستار در تیم های درمانی اتفاقات مثبتی را رقم زده اند.
این متخصص سلامت سالمندی افزود: در بیشتر کشورها نسبت پرستار به جمعیت ملاک قرار می گیرد، اما در ایران نسبت پرستار به تعداد تخت های بیمارستانی ملاک است؛ چونکه نگاه ما در ایران بیمار مداری و بیمارستان مداری است و این نگاه سبب محدود کردن پرستار به فضای بیمارستان می شود. با عنایت به روند پیر شدن جوامع، باید توجه بیشتری به حرفه پرستاری با عنوان مراقبین سلامت داشت.
وی ادامه داد: با عنایت به برنامه ای که برای سال ۱۴۰۴ داشتیم تا تعداد تخت های بیمارستانی افزایش یابد، باید گفت با کمبود حدود ۱۲۵ هزار پرستار در کشور مواجه هستیم.
دالوندی با چند وجهی خواندن شغل پرستاری اضافه کرد: نیروهای تربیت شده ما می توانند در زمینه ارتقای سلامت مردم، اصلاح سبک زندگی و تغییرات آن و همین طور فعالیت های مشاوره ای، به خوبی عمل کنند.
وی در زمینه آموزش پرستاران اضافه کرد: برای توجه بیشتر به پرستاری پایه، نیاز به فلوشیپ هایی هست تا بتوانیم با دعوت از متخصصین خارجی از تجربه آنها باخبر شویم و یا امکاناتی برای فرستادن پرستاران مان به خارج از کشور برای کسب تجربه و مهارت آموزی داشته باشیم.
دالوندی درانتها صحبت هایش طرح خدمات در منزل پرستاری را نیازمند نظارت جدی از طرف وزارت بهداشت دانست و اضافه کرد: برای انجام نشدن کارها توسط افراد غیر متخصص نیاز به این توجه وجود دارد. همین طور امیدواریم طرح های پایلوت که سازمان های بیمه گر برای این دست خدمات آغاز نموده اند، اثربخش باشد.

منبع: