ثبت اطلاعات بیشتر از ۱۳ هزار تن در سامانه خوداظهاری فشار خون

به گزارش فست فود باز قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: فشارخون بالا در خیلی از افراد، فاقد علامت است و به ارگان های بدن افراد مانند قلب، کلیه، چشم و عروق صدمه وارد می نماید. بر همین مبنا به افراد بیشتر از ۳۰ ساله سفارش می شود که به صورت مداوم فشارخون خویش را اندازه گیری کنند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر محمد شریعتی – رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تصریح کرد: درمان فشار خون بالا، منحصر به درمان دارویی نیست و امکان دارد با تغییر سبک زندگی و شیوه تغذیه، فشار خون بالا درمان و کنترل شود. باآنکه با وجود خانه های بهداشت، پایگاه های سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت، کنترل فشار خون مردم به صورت مداوم انجام می شود، اما مردم در مناطق شهری شاید به صورت کامل و دقیق به مراکز بهداشتی و درمانی رجوع نکنند و بنابراین بنا شد بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور اجرایی شود تا افرادی که از فشار خون بالای خود اطلاعی ندارند، شناسایی شوند و تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه خوداظهاری فشار خون بالا، اظهار داشت: این سامانه به نشانی http: //salamat.gov.ir بوجود آمده و خوشبختانه در دو سه روز اول راه اندازی، بیشتر از ۱۳ هزار نفر به این سامانه رجوع و اطلاعات خویش را ثبت کرده اند که از این تعداد، حدود ۸۰۰ هزار نفر دارای فشار خون بالا یا در مرحله پیش فشار خون بوده اند.
بنابر اعلام وبدا، قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: از ۲۷ اردیبهشت که بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور شروع شده، فشار خون بیشتر از ۷۶۰ هزار نفر که به مراکز بهداشتی مراجعه نموده اند، در سامانه سیب (سامانه یکپارچه سلامت) ثبت شده است و از این تعداد، ۴۵ درصد از افراد فشار خون طبیعی داشته اند.