واردات داروی خارجی تالاسمی با دستور وزیر بهداشت

به گزارش فست فود باز مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ایران درباره واردات داروی خارجی تالاسمی با دستور وزیر بهداشت توصیحاتی ارائه کرد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، یونس عرب_ مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ایران، دراین باره می گوید: داروی خوراکی به نام “اکس جید” که قبلاً نوع خارجی آن در کشور وجود داشت، بعداً به شکل قرص روکشدار وارد ایران شد و شرکت تولیدکننده خارجی آن به وزارت بهداشت متعهد شد تا این دارو تا آخر سال وارد ایران شود و در مقابل، تکنولوژی ساخت آنرا هم وارد کنند و پس از آن، تجهیزات و دستگاه های آن وارد کشور شد و این داروها در ایران ساخته و به دست بیماران رسید. اما، این مورد حائز اهمیت می باشد که باوجود ساخت این دارو در داخل کشور و در دسترس بودن آن، برخی بیماران کماکان گرفتار مشکل شده اند، چونکه به نظر می آید برخی بیماران فقط به یک نوع برند سازگار هستند.
وی اظهار داشت: موافقت وزیر بهداشت با درخواست ۲۳ هزار بیمار تالاسمی، پزشکان و صاحبنظران در حوزه تالاسمی، در خصوص اینکه ۱۰ درصد از بیماران به بعضی از برندهای دارویی شامل خوراکی و تزریقی، واکنش نشان می دهند و لزوم دارد که داروی برند قبلی را تهیه کنند تا گرفتار عوارض گوارشی و جسمی نشوند، قابل تقدیر است.
به قول عرب، با دستور وزیر بهداشت، داروی برند خارجی برای شماری از بیماران تالاسمی که حدود ۱۵۰۰ نفر در سطح کشور را شامل می شود، وارد می شود، این اقدام، کاری انسان دوستانه و شجاعانه به حساب می آید و از وزیر بهداشت به علت حمایت همزمان از تولید داخل و حقوق بیمار تشکر می نماییم.
به گزارش وبدا، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ایران اضافه کرد: بعضی از شرکت های داخلی نسبت به این مورد انتقاد کردند در خصوص اینکه وزیر بهداشت حرف از پشتیبانی از تولید داخل می زند، اما چرا این دارو که تولید داخل دارد، از خارج وارد می نماید و تحت پوشش بیمه هم قرار داده است. اما توجهی به عوارض برخی برندها بر برخی از بیماران تالاسمی ندارند. به همین دلیل، پس از دستور وزیر بهداشت، هجمه ای غیرکارشناسانه راه افتاد و این اقدام را خلاف سیاست پشتیبانی از تولید داخل تلقی کردند. درحالیکه همیشه باید منفعت و سلامت بیماران مدنظر قرار گیرد و دغدغه شرایط این بیماران ولو تعدادی اندک از جانب وزیر بهداشت اقدامی قابل تقدیر است.