مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مطرح کرد ضرورت توجه ویژه بر عرضه خدمات درمانی به بازنشستگان

به گزارش فست فود باز مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بهداشت و درمان را نخستین مشکل بازنشستگان دانست و اظهار داشت: نظارت بر عرضه خدمات به خصوص به بازنشستگان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا مشکلی در درمان نداشته باشند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، طاهر موهبتی در نشست هم اندیشی با روسا و نمایندگان کانون های بازنشستگان کشور که در محل ستاد این سازمان برگزار شد، بر تعامل و گفتگو به خصوص با جامعه هدف بیمه سلامت تصریح کرد و اضافه کرد: بهداشت و درمان نخستین مشکل بازنشستگان محسوب می شود؛ به صورتی که یک سوم هزینه این گروه به دارو و درمان اختصاص داده می شود.
وی با اشاره به اینکه دفترچه بیمه بازنشستگان از ۱۲ به ۱۸ برگ افزایش یافته، اظهار داشت: نظارت بر عرضه خدمات به خصوص به بازنشستگان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا مشکلی در درمان نداشته باشند، چونکه بیشترین بار رفتن به بیمارستان ها مربوط به این گروه است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بر تکریم و احترام به بازنشستگان تصریح کرد و اضافه کرد: استفاده از تجربه این گروه در اقدامات و برنامه های سازمان می تواند راهگشا باشد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، در ادامه این جلسه نمایندگان کانون های بازنشستگان کشور مشکلات و مسائل خویش را مطرح نمودند و قرار شد این جلسه ها تداوم یافته و کارگروهی با مسئولیت معاونت خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت، راهکارهای لازم برای ارتقای کیفی و کمی خدمات به بازنشستگان را بررسی و برنامه لازم را ارائه نمایند.