رییس دوره اول و دوم شورایعالی سازمان نظام پرستاری مطرح کرد سیاست زدگی در سازمان نظام پرستاری، ضرورت بازگشت اقتدار به این سازمان

فست فود باز: رئیس دوره اول و دوم شورای عالی سازمان نظام پرستاری با اشاره به برگزاری پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: جامعه پرستاری در چهار سال قبل به قدر کافی از سیاست زدگی؛ تندروی ها و درگیری ها لطمه دیده است و در این دوره باید همه تلاش نماییم که اقتدار، اتحاد و همدلی به سازمان بازگردد و شرایطی ایجاد شود که همه افراد و گروه های دلسوز و صادق پرستاری بتوانند به طور هدفمند و نتیجه گرا، با قطب نمای نیازها و خواسته های به حق جامعه پرستاری تلاش کنند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، شمس الدین شمس در این زمینه اضافه کرد: متاسفانه در انتخابات دوره چهارم، با ورود و سردمداری یک جریان و تشکل سیاسی تندرو به عرصه انتخابات صنفی و حرفه ای پرستاری با ایجاد فضای احساسی، قطبی سازی و سیاست زدگی و انشقاق و چنددستگی؛ عملا سازمانی شکل دادند که به اذعان همه صاحبنظران موجب عقب افتادن عموم پرستاران از خواسته های بر حق صنفی و حرفه ای شان شد؛ به طوریکه در این دوره حتی یک خط قانون در مجلس؛ یا یک جمله مصوبه در دولت و یا عملکرد مثبت دیگری، در حوزه پرستاری توسط نظام پرستاری به تصویب نرسیده است و وضعیت پرستاران امروز به شدت تنزل یافته تر از وضعیت چهار سال قبل است.
این منتخب شورای عالی چهارم با شاره به عملکرد شورا در این دوره اظهار داشت: به سبب طرح مباحث غیر فنی در جلسات شورا که هیچ عایدی جز تفرقه و پراکندگی برای پرستاران نداشت اینجانب پس از شرکت در چند جلسه از دوره چهارم شورای عالی، دیگر نتوانستم در جلسات شرکت کنم.
این عضو هیات علمی پرستاری اظهار داشت: متاسفانه شاهدیم در دوره پنجم هم همان ائتلاف سیاسی که سازمان را در دوره چهارم به یک تشکل سیاسی تنزل داده بود، باردیگر در عرصه انتخابات نظام پرستاری ظاهر شده و همان شعارهای چهار سال قبل خودرا بیان می کند و نمی دانم چرا اینگونه تشکل های سیاسی، باوجود بلوغ فکری پرستاران و با توجه به این همه استاد، فارغ التحصیل دانشگاهی، نیروهای بالینی قوی و… ولی بازهم رفتاری غیر حرفه ای، خودرا قیم پرستاران می دانند؟
از جانب دیگر اما، ما معتقدیم در این دوره افراد حاذق، دلسوز و صاحب نظر و اندیشه در همه نقاط کشور برای کاندیداتوری در شهرهای خود حضور دارند و برای کاندیداتوری فعال شده اند. پیام این پرستاران عزیز و کاندیداهای غیر سیاسی و به دور از فضاهای جناحی و سیاست زدگی احساسی، اولا این است که مرکز نشینان به ویژه گروه های سیاسی برای ما و بجای ما برنامه نریزند و ثانیا توانمندی های خودرا به پرستاران شهرهای خود عرضه نمایند و مقدمات رای آوری یک هیات مدیره دموکراتیک حرفه ای – صنفی را فراهم نموده اند.
او همینطور اظهار داشت: معتقد و امیدواریم که عموم پرستاران انتخاب کننده بتوانند در فضائی عقلانی، انتخاباتی آزاد و ان شاءلله موفقی داشته باشند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در میان نیروهای غیر وابسته به باندهای سیاسی تندرو پرستاری اضافه کرد: امیدواریم با روی کار آمدن افراد توانمند غیر وابسته و صاحب نظر بتوانیم با اجماع بر سر مصالح و منافع عمومی و کشوری پرستاران و به ویژه دغدغه های معیشتی آنها در فرصت باقیمانده از عمر مجلس که شبیه ترین نهاد به نظام پرستاری است و ماه های پایانی آن با ماه های ابتدایی سازمان جدید همزمان می شود، در همین امسال و ان شاءالله در زمان تصویب قانون بودجه درمجلس، دو جمله قانون؛ اما مفید و راهگشا درحوزه «معیشت و رفاه پرستاران» برای گروه پرستاری همه بخش های دولتی و غیر دولتی را تصویب نماییم.
وی اظهار داشت: تجربه ما نشان داده است که ما در عمل ثابت کرده ایم که مسیر تصویب قانون را خیلی خوب می شناسیم و پرستاران عزیز ما که خسته از انواع درگیری ها می باشند، حالا نیاز به برداشتن یک گام بلند در عرصه رفاه و معیشت دارند و پیش نیاز آن اتحاد بر سر انتخاب افراد کار بلد غیر وابسته به باند و جناح سیاسی است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود پرستار نیز اظهار داشت: فقط پیگیری تک بعدی این امر نباید ما را از ضرورت ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی (انواع شرکت ها) و تبدیل وضعیت آنها غافل کند. بالاخره تاکی باید یک نیروی شرکتی؛ شرکتی بماند؟
او همینطور اظهار داشت: تجربه های باارزش سال های متوالی ما، ارتباطات گسترده با مجلس و دولت، داشتن توان کارشناسی همراه با تسلط بر روش استفاده از مطالعات تطبیقی بین المللی پرستاری، تسلط به فنون مذاکره و آداب دیپلماسی اداری وابسته به مقتضیات زمان و شرایط و… از مشخصات ویژه دوستان صاحبنظر و توانمند ما در تمام نقاط کشور است.
شمس اظهار داشت: ما مترصدیم در صورتی که صاحبنظران صنفی – علمی – حرفه ای و غیر سیاسی این دوره انتخاب شوند، به شکلی عمل نماییم که قوانین دوگانه، همه پرستاران شامل دولتی، خصوصی، لشگری و تامین اجتماعی و نفت و غیره را پوشش دهد. بدین سبب رایزنی های اولیه برای تمهید مقدمات این دو قانون در حال انجام می باشد و امیدواریم شرایط با همت پرستاران عزیز به شکلی رقم بخورد که منتخبین آنها در نظام پرستاری دوره پنجم بتوانند این موارد را محقق کنند.

منبع: