رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ بربری شورترین نان است

فست فود باز: رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، اظهار داشت: برمبنای پایش انجام شده، میزان نمک در نان بربری بیشتر از سایر نان ها است.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، هدایت حسینی با اشاره به اهمیت مقدار نمک دریافتی در ایجاد بیماری پرفشاری خون، اضافه کرد: در امتداد برنامه ریزی وزارت بهداشت، انستیتو تغذیه برای سیاست گذاری در جهت کاهش عوامل خطر تغذیه ای، برنامه پایش عوامل خطر تغذیه ای شامل نمک، قندهای ساده، چربی و اسیدهای چرب ترانس، اشباع را در موادغذایی صنعتی و سنتی اجرا می کند. وی با اشاره به برنامه های کنترل و کاهش فشار خون در وزارت بهداشت، افزود: بیشترین مقدار نمک دریافتی بوسیله موادغذایی در کشور، مربوط به نان است و در میان انواع نان ها، نان بربری بیشترین مقدار نمک را داراست. حسینی افزود: البته با عنایت به سرانه مصرف بالای نان لواش در کشور و بالا بودن مقدار نمک در تولید این نان بیشترین مقدار نمک را از بین موادغذایی نان لواش به سبد مصرف غذایی ایرانیان وارد میکند. وی تصریح کرد: بر این اساس، کاهش نمک در انوع نان خصوصاً لواش و بربری می تواند نقش مهمی در کاهش دریافت نمک روزانه و پیش گیری از پرفشاری خون داشته باشد.

منبع: