به مدت ۲ ماه از سوی سازمان بیمه سلامت صورت می گیرد دریافت آزمایشی اسناد مازاد هزینه ای بیمارستان های دولتی بدون رعایت سقف بودجه بیمه

به گزارش فست فود باز مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: برپایه دستور وزیر بهداشت، ادارات کل بیمه سلامت برای ۲ ماه اجازه دریافت اسناد مازاد بر بودجه یک دوازدهم را بدون رعایت سقف در بخش دولتی دارند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، محمد هاشمی درمورد اخبار نقل شده از جانب وزیر بهداشت در خصوص برداشتن سقف بیمه ها برای ۲ ماه، اضافه کرد: وزیر محترم بهداشت بر مدیریت منابع و مصارف توسط دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تاکید کرده و دستور داد با حفظ کمیت و کیفیت خدمات مطلوب به بیمه شدگان و ایجاد ساز و کارهای تشویقی برای اجرای برنامه های مرتبط همچون عملیاتی کردن راهنماهای بالینی، در ماه های مرداد و شهریور سال جاری ادارات کل استان ها اجازه دریافت اسناد مازاد بر بودجه یک دوازدهم را در بخش دولتی بدون رعایت سقف داشته باشند. در این مدت دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند با استفاده از ساز و کارهای علمی نسبت به منطقی سازی هزینه ها اقدام نمایند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی بیان کرد: البته پذیرش اسناد مذکور در ۴ ماهه اول سال ۹۸ فقط با رعایت سقف یک دوازدهم انجام می شود.
هاشمی تصریح کرد: همچنان رعایت بودجه مصوب برای سال ۹۸ مبتنی بر بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید است.