ایران در آستانه دریافت سند حذف سرخک

به گزارش فست فود باز رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از دریافت ˮسند حذف سرخک از کشورˮ از جانب سازمان جهانی بهداشت در آینده ای نزدیک اطلاع داد.
دکتر سیدمحسن زهرایی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به نقش رسانه در فرهنگسازی برای واکسیناسیون، اظهار داشت: درحالی که در چند ماه گذشته اخبار زیادی در خصوص شیوع بیماری سرخک در کشورهای اروپای غربی و آمریکا شنیده ایم، اما در ایران پایین ترین میزان شیوع سرخک در چندماه گذشته را شاهد بوده ایم که این مورد به علت پوشش بالای واکسیناسیون کشوری امکان پذیر شده است.
وی ادامه داد: واکسن سرخک در کشورمان در دو نوبت ۱۲ماهگی و ۱۸ ماهگی در چارچوب واکسن سه ظرفیتی سرخک، سرخجه و اوریون به کودکان عرضه می شود. واکسیناسیون سرخک از سال ۱۳۴۷ در کشور شروع شده است. قبل از انقلاب برنامه مدونی برای آن وجود نداشت، اما از سال ۱۳۶۳ برنامه جامع واکسیناسیون کشوری به شکل جدی شروع شد. اگر در بعضی نقاط هم تعدادی افراد بزرگسال واکسن دریافت نکرده باشند، طی یک عملیات ایمن سازی تکمیلی، مجدد آن افراد هم واکسن دریافت خواهند کرد.
زهرایی در مورد دریافت سند “حذف سرخک از کشور” از جانب سازمان بهداشت جهانی، اظهار داشت: حدود یک سال است که در حال کوشش برای دستابی به این مهم هستیم. سند حذف سرخک از کشور تدوین شده و بعد از درخواست سازمان بهداشت جهانی از کشورهای شرق مدیترانه، این سند جهت بررسی های بیشتر در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. در صورتیکه بررسی ها موثر باشد، می توانیم تا دو ماه آینده مژده دریافت سند حذف سرخک از کشور را به مردم بدهیم.
وی تصریح کرد: البته دریافت سند حذف سرخک از کشور به هیچ عنوان به معنای آن نیست که می توانیم پوشش واکسیناسیون خویش را متوقف کنیم؛ چون که همواره امکان ورود ویروس به کشور از راه مرزها و مسافرت به کشورهای دیگر وجود خواهد داشت.
ایشان در ادامه با اشاره به شیوع بیماری سرخک در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان افزود: با عنایت به حجم سفرهای صورت گرفته از کشورهای همسایه، تنها پوشش بالای واکسیناسیون، ایران را در وضعیت مناسبی قرار می دهد.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به ایام محرم و اربعین اظهار داشت: حالا هم با عنایت به افزایش حجم سفرها به کشور عراق با آغاز ماه محرم، یکی از اقدامات وزارت بهداشت در جهت آگاهی رسانی نسبت به بیماری سرخک، عرضه آموزش های لازم به زوار است که اگر در جریان سفر خود به این کشور با موارد مشکوکی نظیر تب و بروز دانه های قرمز رنگ مواجه گشتند که از نشانه های بیماری سرخک است، باید بدانند که ظرف مدت سه هفته امکان دارد به بیماری سرخک مبتلا شوند؛ بنابراین سفارش می نماییم در نخستین فرصت به پزشک مراجعه نموده و سابقه سفر خویش را گزارش دهند.