از ۳ پروتکل آنتی بیوتیکی در نیروهای مسلح رونمایی گردید

به گزارش فست فود باز مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های نیروهای مسلح در مورد مدیریت و کنترل مصرف آنتی بیوتیک ها در مراکز درمانی تابعه اظهار داشت: امروز از سه پروتکل «کنترل عفونت بیمارستانی»، «دیس گذاری آنتی بیوگرام» و «پروفیلاکسی بخش های جراحی» رونمایی و مقرر شد که از اول مهر ماه همه مراکز نیروهای مسلح این سه پروتکل را اجرا کنند
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، امیر نوروزی مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ظهر دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت برگزاری همایش مرجعیت آنتی بیوتیک نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، اظهار نمود: بر طبق گزارش های دریافتی به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در بهمن ماه سال گذشته، نوعی مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک ها گزارش شد بحث رسیدگی به سوژه مقاومت درمانی دربرابر آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفت و بر همین مبنا دبیر خانه مرجعیت آنتی بیوتیکی نیروهای مسلح به وجود آمد.

وی ادامه داد: بر این اساس قرار شد مصرف آنتی بیوتیک را در بیمارانی که به بیمارستان های نیروهای مسلح بازگشت می کنند، مدیریت نماییم.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اظهار داشت: در همایشی که باعنوان مرجعیت آنتی بیوتیک نیروهای مسلح امروز برگزار شد، از سه پروتکل «کنترل عفونت بیمارستانی»، «دیس گذاری آنتی بیوگرام» و «پروفیلاکسی بخش های جراحی» رونمایی و مقرر شد که از اول مهر ماه همه مراکز نیروهای مسلح این سه پروتکل را اجرا کنند و ما بعنوان سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح هزینه های آنرا پرداخت نماییم.

نوروزی اشاره کرد: در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تصمیصی اتخاذ شده تا آموزش تجویز و مصرف منطقی دارو و همین طور دارو درمانی بعنوان واحدهای الزامی در دو دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بقیه الله گنجانده شد.

ایشان سپس درباره برنامه های نیروهای مسلح درباب کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در مراکز درمانی تابعه اظهار نمود: در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار شده تا اگر در آینده نیاز به آنتی بیوتیک احساس شد، پس از تائید اساتید مراکز عفونی، این دارو به بیماران ارائه شود.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با اشاره به صرفه جویی های ارزی و ریالی که در نتیجه پروتکل های آنتی بیوتیکی در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح حاصل می شود، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما در سازمان، تحت پوشش قرار دادن خدمات مورد نیاز بیمه شدگان است و ما خدمات خودرا به هیچ عنوان متکی به هزینه ها نمیکنم. در عین حال در تلاش هستیم مصرف دارو ها را منطقی نماییم. نسل های ۳ و ۴ آنتی بیوتیک ها عموما خارجی هستند، اگر بتوانیم در مصرف این دارو ها منطقی رفتار نماییم، قاعدتا می توانیم در مصرف هزینه ها صرفه جویی نماییم. میزان تولید انتی بیوتیک ها در سطح جهان در حال کاهش است؛ پس باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی روش مصرف را اصلاح و تجویز این دارو را کاهش و منطقی نماییم.

نورورزی همین طور اظهار نمود: سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بعنوان یکی از سازمان های تابعه وزارت دفاع به نیروهای مسلح خدمت رسانی میکند و ما متولی اقتصاد سلامت نیروهای مسلح هستیم. از اهداف مورد تاکید ما، توسعه خدمات برای ارائه به بیمه شدگان تحت پوشش است.

بر طبق این گزارش، رضا مساعد دبیر کمیته علمی همایش مرجعیت آنتی بیوتیک نیروهای مسلح در ادامه این نشست خبری درباره لزوم برگزاری همایش اظهار داشت: دارو یک کالای استراتژیک است که برنامه ریزی درباره مصرف آن همواره حائز اهمیت بوده است؛ آنتی بیوتیک ها در بین داروهای مختلف دارای خاصیت های هستند که با وجود مورد نیاز بودن، همواره بر ضرورت کاهش مصرف آنها تاکید می شود؛ ما در این راستا در سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اقداماتی انجام داده ایم.