توسط محققان دانشگاهی توصیه شد کاهش درد سوزن دیالیز با حواس پرتی صوتی

فست فود باز: نارسایی کلیوی در افراد مختلف خصوصاً سالمندان، همواره سبب گسیل تعداد زیادی از آنها به سمت مراکز همودیالیز و روبرو شدن با برخی ابزارهای دردناک آن جا می شود. حالا اما نتایج یک پژوهش داخلی نشان داده است که درد سوزن های این روش درمانی را می توان با حواس پرتی صوتی کم کرد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، یکی از شایع ترین مشکلات جسمی در سالمندی، نارسـایی مزمن کلیوی است که البته میزان شیوع آن در سالمندان بیشتر است. در ایران میزان رشد این بیماری از متوسط رشد جهانی بیشتر است و به حدود ۱۲ درصد در سال می رسد. همودیالیز شایع ترین روش درمانی مورد استفاده در بیماران مـزمن کلیوی است و در سالمندان نیز بروز نارسایی کلیه وابسته به دیالیز فزونی یافته است. سالمندان تحت همودیالیز با عنایت به میزان لطمه پذیری بالا نیازمند مراقبت بیشتری هستند، چونکه وابستگی این افراد به دیالیز تنش و نگرانی را در آنها تشدید می کند.
آن گونه که متخصصان مربوطه می گویند، روش های مختلفی برای دسترسی پیدا کردن به عروق جهت انجام همودیالیز مزمن وجود دارد که شامل فیستول شریانی وریدی، گرافت های مصنوعی، کاتترهای بدون کاف موقت و کاتترهای کاف دار دائم هستند. ازآنجاکه جهت همودیالیز بیماران نارسایی کلیه، دسترسی به جریان خون بیمار نیاز است فیستول دارای میزان موفقیت طولانی مدت بسیار بالایی در بین تمام گزینه های دسترسی دیالیز است. قرار دادن کاتترهای عروقی را شدیدترین استرس حاصل از درمان و بزرگ ترین دغدغه در هنگام پروسه همودیالیز بیان می کنند. ازاین جهت، نکته مهم در مراقبت از بیماران تحت همودیالیز آن است که از آنها در قبال این عوارض و چالش ها حمایت کرد.
در بررسی این موضوع، یک مطالعه پژوهشی توسط محققانی از دانشگاه شاهد تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و بیمارستان غیاثی تهران انجام شده است که در آن تأثیر یک روش جالب یعنی انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز مورد بررسی واقع شده است.
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی یا مجرای ارتباطی بین یک شریان و یک ورید گفته می شود. فیستول شریانی وریدی موجب بالا رفتن جریان خون درون سیاه رگ شده و در پروسه همودیالیز خون بیشتری را بدون عبور از مویرگ برای عبور از ماشین دیالیز فراهم می آورد. کانولاسیون فیستول نیز به واردکردن سوزن در فیستول گفته می شود.
این پژوهش نیمه تجربی در بخش دیالیز بیمارستان غیاثی شهر تهران انجام شده است و در آن، بیمارانی که تمایل به همکاری و شرکت در پژوهش داشته، دارای سن بالای ۶۰ سال بوده و حداقل ۲ ماه از تعبیه فیستول ثابت آنها گذشته بود، حضور داشتند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با وجود پیچیده بودن پدیده درد، با روش ساده و غیرتهاجمی و ایمن و مقرون به صرفه ای مثل «انحراف فکر شنیداری» می توان شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز را بدون استفاده از دارو تسکین داد.
بگفته ناهید رژه، دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد و سایر پژوهشگران شرکت کننده در این پژوهش«یافته های ما از آن حکایت می کند که انحراف فکر شنیداری بر کاهش شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز مؤثر است. نشانگر تأثیر مثبت این مداخله، کاهش میزان درد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در ضمن سه جلسه همودیالیز است».
بااین حال برمبنای نتایج، بین افراد تفاوت هایی از این نظر دیده شده است. پژوهشگران فوق در این خصوص می گویند: «احتمال می رود از دلیلهای تفاوت در نتایج، عدم علاقه به برخی محتواهای شنیداری یا شرایط مداخله ازجمله اندازه سوزن است که بر میزان شدت درک درد اثر می گذارد».
رژه و همکارانش اعتقاد دارند: «با توجه به این که هم اکنون در کشور ما جهت کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران دیالیزی اقدام درمانی خاصی انجام نمی گیرد و همین طور تابحال در کشور ما پژوهشی در زمینه استفاده بررسی تأثیر انحراف فکر شنیداری بر درد ناشی از کانولاسیون فیستول در سالمندان تحت همودیالیز انجام نگرفته بوده است، این مطالعه نوید روشنی در استفاده از مراقبت های پرستاری غیر دارویی کاهنده درد است که در صورت تمایل بیماران سالمند تحت همودیالیز می توان از آن بعنوان یک روش مراقبتی طب مکمل بهره برد».
یافته های جالب فوق در چارچوب مقاله ای علمی پژوهشی در نشریه «پژوهش پرستاری ایران» متعلق به انجمن علمی پرستاری ایران به چاپ رسیده است.

منبع:

About Author