در گفت وگو با فست فود باز به مناسبت روز جهانی آلزایمر اعلام شد اقدام پژوهشگران کشور برای ساخت سنسور شناسایی زودرس آلزایمر

به گزارش فست فود باز موسس علم نانوفناوری در ایران و استاد برجسته گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تشریح آخرین پژوهش این گروه تحقیقاتی در ارتباط با بیماری آلزایمر و با تاکید بر اینکه دانش مربوط به مکانیزم آغاز بیماری آلزایمر تا حدودی بدست آمده است، اظهار داشت: هدف اصلی ما در پروژه آلزایمر پیش بینی و پیشگیری این بیماری در افراد است؛ به عبارت دیگر می خواهیم حسگرها و سنسورهایی برای اندازه گیری دو نوع پروتئین مخرب در مغز افراد بسازیم تا بتوان در همان مراحل اولیه بیماری و پیش از پیشرفت عارضه، بیماری را شناسایی و از گسترش بیشتر آن جلوگیری کرد.
دکتر هاشم رفیعی تبار در گفت و گو با ایسنا به مناسبت روز جهانی آلزایمر با اشاره به طرح تحقیقاتی گروه نانوپزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با بیماری بسیار شایع آلزایمر، اظهار نمود: برمبنای تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، مکانیزم شروع بیماری آلزایمر مشخص است، اما علت بروز آن هنوز در ابهام علمی قرار دارد. در همین راستا پروژه ای برای شناسایی دقیق مکانیزم و کسب دانش بروز بیماری آلزایمر تعریف شده که توسط یکی از دانشجویان گروه در حال انجام می باشد.
مکانیزم شروع بیماری آلزایمر
وی با اشاره به نحوه بروز بیماری آلزایمر اظهار داشت: مکانیزم بیماری آلزایمر از اتصال فسفر (phosphorylation) یا مواد مغناطیسی مانند (magnetite) به پروتئین TAU که بر روی میکروتوبول های اکسیون های سلول های مغزی قرار دارند، شروع شده و با تخریب این پروتئین و در نهایت تخریب میکروتوبول ها به بروز آلزایمر منجر می شود.
وی اظهار داشت: با این وجود هنوز علت تولید و اتصال فسفر به اجزای مغز بیماران آلزایمری که در تصاویر زیر به معرض نمایش گذاشته شده است، معین نمی باشد یا اینکه هنوز نمی دانیم که چرا بروز آلزایمر در زنان ۷۰ درصد بوده و چه چیزی در ژنتیک خانم ها عامل افزایش احتمال مبتلاشدن به این بیماری است. شکل زیر نشان دهنده روند تخریب میکروتوبول را نشان داده است.

(تصویر نشان دهنده روند تخریب میکروتوبول و از هم پاشیدگی آن در اثر از بین رفتن پروتئین TAU که بر روی میکروتوبول قرار داشته و نقش حفاظت سازمانی میکروتوبول را ایفا می کند. در اثر این تخریب دو نوع پروتئین یعنی آمیلوید بتا و نورو فیبریلاسیون بوجود می آیند که در تصویر زیر نشان داده شده اند)

(شکل گیری دو پروتئین مخرب در بیماری آلزایمر که موجب بروز لکه های سیاه در مغز بیمار می شوند)

(مقایسه دو تصویر واقعی مغز سالم و مغز آلزایمر پیشرفته)
کشف چراهای بروز بیماری آلزایمر
این استاد پیشکسوت دانشگاه، با اشاره به اینکه در این پروژه به دنبال جواب این چراها هستیم، اظهار نمود: طبق اظهارات پروفسور راهنمای یکی از دانشجویان پزشکی ما که حالا در امریکا مشغول گذراندن دروه تخصصی خود است، نظریه اولیه مطرح شده از جانب ما در خصوص مدل سازی کامپیوتری تولید لکه های پروتئینی در مغز افراد مبتلا به آلزایمر جهت شناسایی مکانیزم بروز این لکه ها در مقیاس های اتمی و مولکولی که برای نخستین بار از جانب ما مطرح گردیده است، با استقبال بسیار بالایی از طرف مراکز تحقیقاتی پزشکی این بیماری روبرو خواهد شد.
موسس علم نانو فناوری در ایران با اشاره به اینکه لکه های به وجود آمده در مغز مبتلایان به آلزایمر توسط دستگاه MRI قابل مشاهده می باشد، اظهار داشت: بیماری آلزایمر با تولید دو نوع پروتئین، یعنی پروتئین های “بتا آمیلوئید” (A β) که ناشی از تخریب غشای سلولی هستند و تشکیل رشته های در هم پیچیده نوروفیبریلاسیون که ناشی از تخریب میکروتوبول های سلولی در مغز بیمارند، شروع می شود. دانش مربوط به چگونگی و چرایی تشکیل و تجمع این مواد و تشکیل لکه ها در مغز مبتلایان هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.
تاثیر استفاده مستمر و طولانی مدت از تلفن همراه و امواج مایکرویو در بروز آلزایمر
دکتر رفیعی تبار استفاده مستمر و طولانی مدت از تلفن همراه و امواج مایکرویو را در حمله فسفر و مواد مغناطیسی به میکروتوبول سیستم مغزی و بروز بیماری آلزایمر موثر دانست و افزود: حمله فسفر و مواد مغناطیسی می تواند منجر به تخریب غشای سلولی و همین طور منجر به باز شدن حلقه پروتئینی TAU شده و در نهایت آغاز مراحل اولیه بیماری آلزایمر را تشکیل دهند.
وی با تاکید بر اینکه دانش مربوط به مکانیزم آغاز بیماری آلزایمر تا حدودی بدست آمده است، اظهار نمود: بدین سبب با مدلسازی پیچیده در مقیاس نانو، این مکانیزم و کشف چرایی بروز آنرا می توان قدم به قدم کشف کرد و اقدامات موثری جهت پیش گیری از بروز بیماری آلزایمر بعمل آورد.
پیش بینی و پیش گیری از بروز آلزایمر هدف اصلی تحقیق حاضر
وی با اشاره به اینکه تابحال تنها راه پیش روی متخصصان مهار و کنترل بیماری آلزایمر بوده است، عنوان کرد: هدف اصلی ما در پروژه آلزایمر پیش بینی و پیشگیری این بیماری در افراد است، به عبارت دیگر می خواهیم حسگرها و سنسورهایی برای اندازه گیری این دو نوع پروتئین مخرب در مغز افراد بسازیم تا بتوان در همان مراحل اولیه بیماری و پیش از پیشرفت عارضه، بیماری را شناسایی و از گسترش بیشتر آن جلوگیری نماییم.
این عضو فرهنگستان علوم درانتها اشاره کرد: در این پروژه، بعد از پیش بینی علت بروز این بیماری می توان با کمک روش های درمانی عموما غیردارویی از پیشرفت بیماری آلزایمر به درجات بالاتر پیشگیری کرد.

منبع:

About Author