نهایی سازی مدل نظام ارجاع و پزشک خانواده

به گزارش فست فود باز معاون بهداشت وزارت بهداشت از اقدام برای نهایی سازی مدل نظام ارجاع و پزشک خانواده اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا رییسی، در ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر استان اصفهان، با بیان این مطلب اضافه کرد: این شهرستان یکی از پایلوت های اصلی این مدل خواهد بود و زیرساخت ها برای اجرای نظام ارجاع در خمینی شهر تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با پرونده الکترونیک، HIS و اتصالات سامانه ها کارهای خوبی در کشور در حال انجام می باشد، اظهار داشت: جامع نگر بودن و توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جزو نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار نمود: باید به جایگاه نقش مردم، شوراها، امامان جمعه و فرهنگ سازی مناسب توجه ویژه کرد.
وی بیان کرد: نخستین عامل اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده در دنیا بحث اقتصاد سلامت و عدالت در سلامت است. چرا ما گرفتار مشکل هستیم؟ هر چه در حوزه درمان هزینه نماییم باز هم کم است. باید برگردیم سرچشمه را کنترل نماییم و نقش دروازه بانی سطح یک را تقویت نماییم.
رییسی خاطرنشان کرد: باید ساماندهی درستی در جهت عدالت در حوزه خدمات در نظام سلامت صورت گیرد. یکی از مهم ترین کارهای نظام ارجاع و پزشکی خانواده این است که رجوع بیمار به متخصص و فوق تخصص را ساماندهی کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد: لزوم دارد که در نظام ارجاع، بیمارانی که واقعا به متخصص نیاز دارند، ارجاع داده شوند. چونکه خیلی از ویزیت ها توسط متخصصان ضرورتی ندارد و این درحالی است که عده ای دیگر از بیماران واقعی از دریافت خدمت محروم می مانند؛ باید توقعات خویش را از هر سیستم دقیق و واقعی درنظر بگیریم.
وی تصریح کرد: باید در اصل به جای نظام ارجاع گفته شود، نظام سطح بندی عرضه خدمت. تعریف پزشک خانواده هم باید به پزشکی خانواده تغییر کند. چون بهورز، کارشناسان تغذیه و کارشناس بهداشت روان را در خود جای دارد.
اینها در خط مقدم و درکنار پزشک خدمت عرضه می دهند. معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: دلیل اینکه PHC ما در دنیا زبانزد بوده، این است که بسیار دقیق طراحی شده و هیچ خدمت تکراری در آن وجود ندارد و نظام سطح بندی عرضه خدمت در آن به دقت رعایت می شود. وی ادامه داد: شبکه ارائه خدمات در روستاها کامل شده و در طرح تحول سلامت کامل کردن شبکه شهری در اولویت قرار گرفته و در این راستا، پایگاه و مراکز جامع شهری بوجود آمد.
رییسی بیان کرد: مشارکت جدی بخش خصوصی یکی دیگر از کارهای مهم در آینده است. بدون مشارکت این بخش نمی توان نظام سلامت کشور را ساماندهی کرد و در این زمینه، باید برگردیم به قانون برنامه ششم توسعه که پاسخ ابهامات را داده است.
برنامه ششم توسعه بر نقش بیمه ها تاکید دارد و می گوید تا آخر سال دوم برنامه ششم، باید برای خرید راهبردی مبتنی بر پرونده الکترونیک با اولویت پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام گردد.
به گزارش وبدا، رئیسی اظهار داشت: بیمه ها طبق قانون باید به صورت الکترونیک مدارک را دریافت کرده و از این طریق هم پاسخگو باشند.
رئیسی بیان کرد: چنانچه بخش خصوصی سامانه الکترونیک داشته باشد و به ما بازخورد دهد و با سیستم ما لینک باشد، می تواند در چارچوب نظام ارجاع کارها را پیش ببرد.
وی ادامه داد: در نظام ارجاع امکان دارد تعداد بیماران رجوع کننده به متخصصان کمتر شود، اما با ایجاد سازو کارهایی همچون بازنگری تعرفه ها می توان قیمت تمام شده را برای این پزشکان طوری تنظیم کرد که عادلانه باشد.
گفتنی است، در این جلسه فرماندار شهرستان خمینی شهر، نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از مدیران ارشد معاونت بهداشت وزارت بهداشت و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور داشتند.

About Author