مسئول برگزاری مجامع سلامت وزارت بهداشت: سند ملی سالمندان نیازمند بازبینی جدی است

به گزارش فست فود باز مسئول برگزاری مجامع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر لزوم بازبینی سند ملی سالمندان، اظهار داشت: متاسفانه مهمترین دغدغه های دوره سالمندی در این سند نادیده گرفته شده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر حمید اخوان در بخش اول نشست تخصصی “سلامت سالمندی” جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مبحث “حمایت های اجتماعی و سالمندی”، با اشاره به تحقیقات مختلف صورت گرفته در حوزه سالمندی، اظهار نمود: نتایج بسیار خوبی از این تحقیقات منتج شده ولی باید بررسی شود که در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان کشوری تا چه میزان از نتایج این تحقیقات در جهت پشتیبانی از سالمندان استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان می سازند، عنوان کرد: با وجود مسایل و چالش های حوزه سالمندی، متاسفانه این حوزه در کشور ما متولی مشخصی ندارد.
وی با اشاره به تدوین سند ملی سالمندان در سال ۱۳۹۶، اظهار نمود: متاسفانه این سند ایرادات زیادی دارد که خیلی از دغدغه های واقعی سالمندان در آن دیده نشده است.
اخوان با اشاره به همکاری ضعیف بین بخشی در حوزه سالمندی و بازنشستگی کشور و با تاکید بر اینکه نقش ارگان های مختلف و دولت در حوزه سالمندی باید مشخص شود، اظهار نمود: باید بررسی شود که آیا با وضعیت فعلی اقتصاد جامعه و تورم فعلی، مستمری بازنشستگی پاسخگوی نیازها هست؟
اخوان در خاتمه با اشاره به اینکه سند ملی سالمندان نیازمند بازبینی جدی است، اظهار داشت: همینطور رشته های دانشگاهی در رابطه با سالمندی باید بر مبنای نیازهای جامعه بازبینی و اصلاح گردد.
فقدان تعاملات و شبکه های اجتماعی مهم ترین معضل دوره سالمندی
همینطور دکتر فرهاد نصرتی نژاد – عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اهمیت بررسی چالش ها و مشکلات افراد در دوره سالمندی، اظهار نمود: در کنار برخی ناتوانی های بیولوژیکی در دوره سالمندی، کاهش سطح ارتباطات و تعاملات فرد در این دوره از مهم ترین مشکلات اجتماعی سالمندان است.
وی با اشاره به همزمانی دوره سالمندی با بازنشستگی و از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی، عنوان کرد: افراد با از دست دادن کار و شغل، عملکرد و پوزیشن اجتماعی خویش را از دست می دهند که بسته به سطح و پوزیشن شغلی، گرفتار مشکلات اجتماعی و گاها افسردگی می شوند.
وی فقدان تعاملات و شبکه های اجتماعی افراد در دوره سالمندی را با کاهش سلامت اجتماعی و روانی مرتبط دانست و اظهار داشت: در همین رابطه نقد بزرگی بر خانه های سالمندان و اقداماتی نظیر جداسازی سالمندان از باقی اقشار جامعه وارد است؛ چونکه این مسئله سبب تنگ تر شدن شبکه های تعاملی و ارتباطی افراد می شود.
نصرتی نژاد با انتقاد به وجود برچسب های نامناسب نسبت به سالمندان در فرهنگ جامعه، اظهار داشت: برچسب هایی مانند پیری، ناتوانی و سالمندی سبب آزار و اذیت فرد و افزایش فشار روحی و روانی می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به مسایل اقتصادی و کاهش مستمری بازنشستگان بعنوان مشکل بعدی دوره سالمندی، اظهار نمود: کشورهای پیشرفته مکانیزم های گوناگونی برای حل مشکلات دوره سالمندی پیشبینی کرده اند که ارتقای انواع حمایت ها و محافظت های اجتماعی بخشی از آنها را شامل می شود، ولی متاسفانه سهم این حمایت ها در کشور ما بسیار ناچیز است.
نصرتی نژاد با بکار بردن اصطلاح “فردگرایی سیاه” در جامعه به دنبال فرنگی و مدرنیته شدن ذهن افراد، اظهار نمود: هرچه در این راه اشتباه بیشتر پیش رویم، افراد بیشتر به فکر منافع خود هستند تا دیگران و حسابگری افراطی در روابط هم توسعه بیشتری پیدا می کند که همین مسئله به مشکلات عدیده سالمندان در حوزه های ارتباطی و تعاملی منجر می شود.
وی که قبل از این مدیریت گروه آسیب­ ها و حمایت­ های اجتماعی مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است، با اشاره به نوع پوشش حمایتی سالمندان در کشور یعنی پوشش بیمه ای، خاطرنشان کرد: این نوع سیستم به شغل فرد وابسته است، یعنی افراد فاقد شغل رسمی سهمی از نوع پوشش حمایتی ندارند و این مسئله با عنایت به جمعیت بیکار جامعه که رو به سالمندی می روند، بسیار مهم و تامل برانگیز است.
نصرتی نژاد با تاکید بر لزوم بررسی چالش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دوره سالمندی، اظهار داشت: برای حل مشکلات باید به فکر راهکارهای جدیدتر بوده و به دنبال جداسازی جامعه سالمند از سایر اقشار جامعه نباشیم؛ چونکه در غیر اینصورت صدمه های جدی ایجاد می شود.
مشکل اصلی سالمند احساس تنهایی است، نه فقر و بیماری
در ادامه این نشست، دکتر سینا احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اهمیت مبحث حمایت های اجتماعی دوره سالمندی، اظهار نمود: در قالب حمایت اجتماعی باید مباحث رفاه اجتماعی، رفاه ذهنی و سالمندی سالم گنجانده شود.
وی با اشاره به انواع حمایت های اجتماعی، اظهار داشت: حمایت های اطلاعاتی(ارتقای دانش)، ارزیابی(تصمیم گیری)، مادی و ابزاری(مستمری ها) و حمایت های ارتباطی و شبکه های اجتماعی باید مدنظر باشند.
وی با اشاره به اهمیت و لزوم ارتقای ارتباطات و شبکه های اجتماعی و تعاملی افراد در دوره سالمندی، خاطرنشان کرد: سالمندان نباید از این شبکه ها دور باشند؛ چونکه این محیط حامی به آنان عزت نفس و اعتماد به نفس داده و احساس تنهایی را از آنان دور می کند.
وی با اشاره به اینکه مشکل سالمند ما احساس تنهایی است، نه فقر و بیماری، افزود: در دوره سالمندی تعاملات معنادار و مهم اجتماعی افراد قطع می شود که باید با در نظر گرفتن راهکارهایی در جهت افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی سالمندان چاره اندیشی نماییم.
احمدی در خاتمه با اشاره به اینکه انزوای زودهنگام به مرگ زودهنگام سالمند منتهی می شود، اظهار نمود: رنج انزوا و تنهایی برای سالمند بسیار هولناک است و نیاز سالمند در این شرایط حس همدردی و القای عزت نفس و احساس مفیدبودن است.