محققان عنوان می کنند؛ مصرف زیاد میوه با بروز علایم کمتر یائسگی مرتبط می باشد

به گزارش فست فود باز محققان دریافتند رژیم غذایی سالم سرشار از میوه و سبزیجات در کاهش علایم یائسگی نقش دارد.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، باآنکه روش هورمون درمانی روشی قابل قبول در درمان علایم در رابطه با یائسگی برای خیلی از زنان است، اما هم اکنون گزینه های درمانی غیردارویی برای زنان در معرض ریسک بالا و خانمهایی که کاندیدای هورمون درمانی نیستند، در حال پژوهش و تحقیق است.
محققان هم اکنون بر شناسایی شاخص های قابل اصلاح در سبک زندگی به منظور پیشگیری یا کاهش علایم یائسگی تاکید و توجه دارند.
«استفانی فابیون»، پژوهشگر عضو انجمن یائسگی آمریکای شمالی، در اینباره می گوید: «این مطالعه کوچک، شواهد مقدماتی در ارتباط با تأثیر مصرف میوه و سبزیجات را بر علایم یائسگی عرضه می نماید.»
مطالعات قبلی نشان داده اند که شاخص های رژیم غذایی نقش اساسی در تولید استروژن، متابولیسم و متعاقباً علایم یائسگی دارند.
در این مطالعه، محققان پافراتر گذاشته و به بررسی میوه های خاص و تاثیرشان بر انواع علایم یائسگی پرداختند.
مطالعه نشان داد مصرف روزانه یک عدد سیب به دوری از علایم یائسگی کمک می نماید. همینطور محققان مشاهده نمودند باآنکه برخی میوه ها و سبزیجات رابطه معکوس با علایم یائسگی دارند، اما مصرف زیاد آنها می تواند با بروز برخی مشکلات ادراری ارتباط داشته باشد.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه تاکید دارند.

About Author