درخواست کمیسیون امنیت ملی از رئیس جمهور برای فرماندهی ستاد ملی مبارزه با کرونا

به گزارش فست فود باز رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این کمیسیون از رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور درخواست دارد که برای مقابله موثرتر و گسترده تر با ویروس کرونا مسئولیت مستقیم ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده گیرند.
اردشیر نوریان در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: با توجه به این که ویروس کرونا در کل کشور شیوع پیدا کرده و این بیماری می تواند مخاطرات زیادی برای سلامت مردم داشته باشد و همین طور ابعاد اجتماعی و فرامرزی اقتصادی را به دنبال داشته باشد، لازم است از تمامی امکانات دستگاه های اجرایی و حکومتی شامل دولتی و غیر دولتی به صورت کاملا جدی بهره برد.
وی با تاکید بر اینکه «باید تمامی دستگاه ها پای کار آیند» اضافه کرد: باید تمامی دستگاه های اجرایی و حکومتی شامل دولتی و غیر دولتی با محوریت وزارت بهداشت پای کار آیند تا با کمک مردم و مسئولان و متولیان دستگاه های اجرایی بیماری را کنترل کنند. برای این منظور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت تلفنی و پیامکی با یکدیگر مشورت و رایزنی کرده و به این نتیجه رسیده که باید از رئیس جمهور درخواست شود که خود مسئولیت ستاد ملی مبارزه با کرونا را در دست گیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: باتوجه به اهمیت سلامت مردم باید مسئول ستاد ملی مبارزه با کرونا، شخص رئیس جمهور یا معاون اول ایشان باشد تا هماهنگی ها و پشتیبانی دستگاه های متولی دقیق تر و گسترده تر باشد. در این صورت می توان با سرعت بیشتری این بیماری را کنترل کرد. بنا بر این درخواست اعضای کمیسیون امنیت ملی آن است که حداقل رئیس جمهور عهده دار مسئولیت ستاد ملی مبارزه با کرونا شود یا اینکه اختیاراتش را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کند. با این روش می توان با کرونا مبارزه موثرتر داشت.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، امروز ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارسال پیامک از آنها خواسته بود که اگر موافقند در اطلاعیه ای از رئیس جمهور خواسته شود که مسئولیت فرماندهی قرارگاه مبارزه با کرونا را بر عهده گیرد.

منبع:

About Author