توسعه محصولات و خدمات شناختی سالمندان با برگزاری چالش نوآوری

فست فود باز توسعه محصولات و خدمات شناختی سالمندان با برگزاری چالش نوآوری
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا از طرف دو شتابدهنده های حوزه علوم شناختی و یکی از مراکز نوآوری چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان” با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درمحورهای تولید، توسعه و بومی سازی در حوزه های بازی های دیجیتال، مداد – کاغذی و فیزیکی، اپلیکیشن، فناوری و ابزارها و بسته های ارتقا و توانبخشی شناختی برگزار می گردد.
علاقه مندان جهت شرکت در این چالش می توانند پروپزال های خودرا تا ۲۰ مرداد ماه سال جاری ارسال نمایند و تیم های برگزیده بعد از داوری و ارزیابی طرح ها شهریور ماه معرفی می گردند. تیم های برگزیده با حضور در دوره پیش شتابدهی محصول خودرا توسعه می دهند. در این رویداد در نهایت از ۵ تیم برگزیده حمایت می شود.

منبع: