اجرای فاز ششم صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران

معاون پرستاری وزیر بهداشت از اجرای مرحله ششم صدور پروانه صلاحیت حرفه ای برای احراز پست مدیریتی پرستاری آگاهی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر مریم حضرتی با بیان این خبر، اظهار داشت: بنا به درخواست های مکرر برخی دانشگاه ها در خصوص صدور پروانه صلاحیت حرفه ای به متقاضیان پست مدیریتی پرستاری و باتوجه به الزامی بودن پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری جهت صدور احکام و ابلاغ پست مدیریتی صف تا ستاد، تصمیم بر آن شد تا مرحله ششم صدور پروانه صلاحیت حرفه ای، خاص این افراد اجرایی شود.

وی ادامه داد: در همین راستا متقاضیان شاغل در تمامی مراکز آموزشی درمانی با شرایط فوق می توانند جهت صدور پروانه از تاریخ ۱۳۹۹.۴.۳۰ تا ۱۳۹۹.۶.۳۰ با مراجعه به واحد صلاحیت حرفه ای دانشگاه و دانشکده مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، حضرتی اظهار داشت: متقاضیان به جز مدارک از قبل تعیین شده، باید مدرک معتبر و ممهور به مهر دانشگاه/ دانشکده در خصوص احراز پست مدیریتی را نیز در زمان درخواست ارائه نمایند و مسئول واحد صلاحیت حرفه ای دانشگاه/دانشکده نیز بعد از تایید مدارک، نسبت به تکمیل و ارسال فرم اکسل به این معاونت اقدام نمایند.

حضرتی با اعلان اینکه تابحال در پنج مرحله، حدود ۳۰ هزار پروانه صلاحیت حرفه ای بر طبق کسب امتیاز لازم بازآموزی صادر گردیده است، گفت: از سال جاری و بعد از برگزاری آزمون، پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران برمبنای کسب امتیاز آموزش و تأیید صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روانی صادر می شود و الان داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای برای متقاضیان پست های مدیریتی و پرستاران متقاضی پروانه مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل الزامی است.