رئیس سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران؛ نگران سلامت زنجیره تامین مکمل های ورزشی هستیم

رئیس سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران، نسبت به ابهام در سلامت مکمل های ورزشی ابراز نگرانی کرد.
عباس کبریایی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جایگاه صنعت مکمل در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: صنعت مکمل در کشور تقریباً از سال ۱۳۸۹ مورد توجه قرار گرفت و امروز بعنوان یک صنعت ویژه از آن یاد می شود که دستاوردهای مهمی به دنبال داشته است. وی با اشاره به فعالیت بیش از ۷۰ شرکت تولید مکمل در کشور، اضافه کرد: این شرکت ها در زمینه تولید انواع مکمل های رژیمی غذایی نوزادان، اطفال، زنان، بیماران خاص، سالمندان و…، فعالیت دارند. کبریایی زاده با بیان اینکه تا ۱۰ سال قبل بیش از ۸۰ درصد مکمل های مصرفی در کشور وارداتی بودند، اظهار داشت: امروز بیش از ۸۵ درصد نیازهای کشور در داخل تولید می شود. ایشان سپس به وضعیت مکمل های مصرفی در کشور اشاره نمود و اضافه کرد: به رغم اینکه چندین شرکت داخلی در زمینه تولید مکمل های ورزشی فعال می باشند، اما همچنان نمی توانیم در زمینه سلامت زنجیره مکمل های ورزشی اطمینان داشته باشیم. کبریایی زاده با انتقاد از آشفتگی در سیاست های ارزی برای شرکت های تولید مکمل در کشور، اظهار داشت: بااینکه ارز نیمایی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه در زنجیره تامین ارز قرار ندارند. وی در رابطه با قیمت گذاری مکمل ها در کشور، اضافه کرد: سندیکا مرجع قیمت گذاری نیست و فقط کار کارشناسی انجام می دهد که البته بالای ۹۵ درصد قیمت ها مورد توافق طرفین است.