چه افرادی فاصله گذاری اجتماعی را کمتر رعایت می کنند؟

نتایج یک تحقیق نشان میدهد که مردان و جوانان کمتر فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، نتایج بررسی انجام شده حاکی از آنست که بیشتر مردان و دختران و پسران جوان در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نسبت به بزرگسالان دیگر در این مناطق به رعایت فاصله گذاری اجتماعی کمتر پایبند هستند.
آمارها نشان میدهد ۵۹ درصد از مردان به دستورالعمل های رعایت فاصله اجتماعی پایبند بوده اند، این درحالیست که این رقم در بین زنان ۶۹ درصد بوده است.
به گفته پژوهشگران کانادایی و آمریکایی، همین طور ۷۱ درصد از زنان شرکت کننده در این بررسی اعلام نموده اند که بمنظور کمک به مهار کروناویروس از ترک منزل خودداری می کنند، این درحالیست که این آمار در بین مردان ۵۹ درصد اعلام شده است.
علاوه بر این، ۴۹ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال تابع قوانین مربوط به رعایت فاصله اجتماعی هستند درحالیکه این آمار در بین افراد ۲۵ سال و بالاتر حدود ۹۰ درصد بوده است.
محققان این پژوهش اظهار داشتند: نتایج بدست آمده از بررسی اخیر نشان میدهد مردان در مقایسه با زنان کمتر دستورالعمل های فاصله اجتماعی را رعایت می کنند.
در این مطالعه ۲۰۱۳ نفر از مردم کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مشارکت داشتند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، بگفته پژوهشگران همین طور زندگی در کشورهایی که دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی با شدت بیشتری اعمال می شود و تجربه فرد از علایم بیماری کووید-۱۹ بر تبعیت افراد از این قوانین موثر نبوده است.