تاکید فخاری بر دورکاری کارکنان شهری

فست فود باز: رئیس کمیته شورای شهر تهران خواهان اعمال دورکاری برای کارکنان شورا و شهرداری تهران شد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، الهام فخاری با اعلان اینکه آمار شیوع ویروس کرونا نگران کننده است، اظهار داشت: جایگزین کردن فرآیندهای اداری و دورکاری کارکنان شهرداری و شورای شهر تهران لازم است.
وی خواهان انجام دورکاری کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران شد و اظهار داشت: همه گیری بیماری منحوس کرونا و آمار تکان دهنده مبتلایان و افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری در تهران به شکلی است که بعضی از بیمارستان های پایتخت در بستری و درمان بیماران با دشواری های جدی روبرو هستند. برای شرایط پرفشار کارکنان بهشت زهرا هم از طرف دیگر باید چاره ای اندیشیده شود. از طرف دیگر می بینیم که هم چنان در بخش های گوناگون در تهران مراسم و نشست ها و برنامه ها به روال گذشته برگزار می شود! با یک صندلی فاصله گذاشتن که مساله ی حضور پرشمار در مراسم های شهری و مناطق حل نمی گردد.
وی ادامه داد: شرایط پرخطر به شکلی است که وزیر بهداشت به روشنی از پرشدن تخت ها و عدم بستری بیماران مگر برای بیماران اورژانسی سخن به میان آورده و رئیس ستاد کرونای تهران چندین بار درخواست برقرار ساختن محدودیت های جدی و کاستن رفت وآمدهای درون شهری و بین شهری در تعطیلی پیش رو را مطرح کرده اند که با موافقت رئیس جمهور در پنج شهر مهم ازجمله تهران در سه روز تعطیلی پیش رو رفت و آمدها ممنوع و محدودیت برقرار خواهد شد.
فخاری تاکید کرد: بیماری مرگ بار موضوعی نیست که درباره ی آن بی توجهی شود، برای زنده و سالم ماندن مردم باید با قاطعیت محدودیت ها انجام شوند. کادر بهداشت و درمان از یک سو و کادر نگهداشت و مدیریت شهرها ماه هاست که یکسره و بی وقفه در حال کار در شرایط بسیار پرخطر هستند. شرایط توان فرسا و فرسودگی بدنی و روانی خطر بزرگی است که باید نسبت به آن هشیار باشیم.
وی افزود: انتظار این است که شورا هم درباره ی کارکنان شورای شهر و هم برای کارکنان شهرداری تصمیم موثر پیشگیرانه داشته باشد. باتوجه به نوع کار، سلامت تن و روان کارکنان شهرداری و شورای شهر همیشه نگرانی و مساله ی اعضای شورا خصوصاً کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر بوده است.

بنابراعلام روابط عمومی شورای شهر، وی اظهار داشت: بعد از موج همه گیری در زمستان ۹۸ و تعطیلی ها، باید برای جایگزین کردن روش های کارآ و اثربخش که نیاز به حضور جمعی در مکان های کاری ندارند، اندیشیده می شد. ما هنوز به روش های پیشاکرونا داریم کار و زندگی خودرا پیش می بریم و گویی همه به آمار هولناک مرگ و میر عادت کرده اند.
وی اظهار داشت: باید نوآورانه و چابک به جایگزین کردن و ایجاد برخی کسب و کارها متناسب با شرایط پرداخت و در پیشبرد کارها در دنیایی متفاوت از آنچه تا سال قبل بود، برنامه ریزی نمود. برای نمونه دورکاری کارکنان شهرداری و شورا به شکلی که هر دو هفته تنها ۵۰ درصد از نیروی انسانی در محل کار خود باشند، شدنی و لازم است.

منبع: