واکنش وزارت بهداشت به ادعای ساخت داروی قطعی درمان کرونا در بعضی استانها

به گزارش فست فود باز سخنگوی سازمان غذا و دارو به برخی ادعاها در خصوص ساخت داروی قطعی درمان کرونا در بعضی استانها که در صحن علنی مجلس عنوان شده، پاسخ داد.
دکتر کیانوش جهانپور در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به ادعای ساخت داروی قطعی درمان کرونا در بعضی استان ها که از جانب یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس عنوان شد، اظهار داشت: مسیر تایید سلامت، ایمنی و اثربخشی یک دارو و یا یک روش درمانی در کشور مطابق مقررات مشخص است و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت، هیچ مسیر میانه و سفارشی برای تائید اثربخشی یک داروی ادعایی یا روش درمانی نمی شناسد.
وی افزود: متاسفانه در ماه های اخیر با عنایت به نگرانی مردم از همه گیری کرونا و جدید بودن این بیماری و ویروس نوپدید، ادعاهای بسیاری در خصوص دستیابی به درمان این بیماری مطرح شده که اغلب این موارد فاقد مستندات علمی است؛ یا مسیر کارآزمایی های بالینی و روشمند را طی نکرده و یا گاها درصدد هستند با دور زدن این مسیر خویش را از معرض قضاوت علمی و فنی دور کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بعنوان متولی سلامت این قول را به مردم عزیزمان می دهیم که جز مسیر ارزیابی های علمی برای ارزیابی روش های تشخیصی و درمانی هیچ مسیر دیگری را به رسمیت نشناسیم.